Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Dokončení modernizace radničních budov v ul. Bratří Venclíků

TZ 13/2021 Praha 14 má modernizovanou radnici. Ušetří až polovinu energií

Praha, 14. prosince 2021 – Radniční budovy Úřadu městské části Praha 14 vítají návštěvníky v novém „kabátě“. Rekonstrukce objektů v ulici Bratří Venclíků (č. p. 1072 a 1073) na Černém Mostě skončila, stejně jako stěhování zaměstnanců, kteří po dobu prací působili na dočasných pracovištích v hloubětínské ulici Poděbradská a na náměstí Plk. Vlčka.

 „Vedle zvýšení komfortu pro návštěvníky a zaměstnance bylo hlavním cílem snížit energetickou náročnost budov, a to nejen s ohledem na životní prostředí – třeba na potřebu snížit emise skleníkových plynů, ale i na úsporu nákladů. Díky rekonstrukci se energetická náročnost budov sníží téměř na polovinu,“ uvedla místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce patří investice v městské části.

Modernizace radnice, provedená společnostmi ENESA a.s. a Metrostav a.s., začala loni v květnu. Během ní oba objekty získaly novou fasádu, okna, nové elektronické rozvody, nové osvětlení, efektivnější vytápění, zásobníky na svod dešťové vody, kterou je nyní možné využívat například na zalévání, a především pak nové inteligentní ovládání vzduchotechniky, klimatizace, osvětlení
a vytápění.

„Ve většině prostor chyběla klimatizace, což bylo v horkých letních dnech nepříjemné návštěvníkům i zaměstnancům. Nyní radnice disponuje plošnou klimatizací, respektive sofistikovaným systémem, který zároveň brání tomu, aby se plýtvalo energiemi. V případě puštěného chlazení například není možné zároveň otevřít okno, klimatizace se za takových okolností okamžitě vypne,“ vysvětlila místostarostka Kolmanová.

Přestože radniční budovy prošly zásadní proměnou, nejde o změny, které by byly v interiéru patrné na první pohled. „Projekt řešil především energetické úspory. Nyní, v další fázi, plánujeme zvelební vnitřních prostor. Například tam, kde to bude třeba, vymalovat, dokoupit nový nábytek, dokončit navigační systém a podobně. Tyto práce budeme realizovat postupně, mimo jiné i v závislosti na tom, jak se nám na ně podaří zajistit financování,“ uvedla místostarostka Kolmanová.

Projekt na rekonstrukci radničních budov už stačil posbírat i ocenění udělovaná odborníky. Institucím, které mají dobrou zadavatelskou praxi ve veřejných zakázkách společnosti OTIDEA
a DATLAB už čtvrtým rokem udílejí ocenění Neplejtvák. Letos byla zařazena nová kategorie Nejlepší počin ve veřejných zakázkách, do níž odborníci a zástupci veřejnosti nominovali dle jejich názoru výjimečné zakázky. Za zakázku Revitalizace energeticky náročných budov metodou Design & Build získala městská část Praha 14 třetí místo. Ocenění obecnějšího charakteru „za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice“ Praha 14 v listopadu získala i od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Finančně velmi náročnou rekonstrukci radničních budov by městská část nemohla realizovat
bez dotační podpory. „Náklady projektu podpořeného z evropského Operačního programu Praha – pól růstu činily bezmála 150 milionů včetně DPH. Dotační podpora pokryla většinu nákladů na úsporná opatření. S úhradou zbývajících nákladů na vlastní rekonstrukci a některých dalších souvisejících nákladů – zejména na stěhování a dočasný provoz úřadu v náhradním objektu – pomohl Magistrát
hl. m. Prahy, poskytnutím návratné bezúročné finanční výpomoci. Tu MČ postupně splácí. Některé náklady hradila i sama městská část ze svého rozpočtu,“
uvedl 1. místostarosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra, do jehož gesce mimo jiné spadá i zajišťování financí z evropských fondů.

Na snímku zleva: místostarosta MČ Praha 14 Mgr. Radek Vondra, místostarostka MČ Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová, Petr Šrámek (spol. Metrostav, vedoucí projektu), Ing. Marek Karhan (spol. Enesa, projektový manažer)

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz