Život na Praze 14

TZ 14/2014 Výstava „Žijí tady s námi“ podruhé

28.8.2014

Praha, 28. srpna 2014Jedinečný projekt na podporu tolerance a vzájemného porozumění ve společnosti čeká pokračování. V pondělí 1. září začne dvoutýdenní výstava výtvarných prací školáků z Prahy 14, kteří se svými obrazy rozhodli bojovat proti xenofobii a předsudkům.

Na výstavu s názvem „Žijí tady s námi“ svými díly přispěli žáci ZŠ Hloubětínská, ZŠ Chvaletická, ZŠ Generála Janouška, ZŠ Vybíralova, ZŠ Bratří Venclíků a ZŠ Šimanovská. Akci pořádá Městská část Praha 14 pod záštitou starosty Bc. Radka Vondry ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Domem národnostních menšin o. p. s. Právě v jeho galerii – konkrétně na adrese Vocelova 602/3 v Praze 2 -, se dětské práce objeví. K vidění budou každý všední den od 9 do 18 hodin, a to do 14. září.

Obrázky vznikly při workshopech v rámci projektu „Podpora integrace cizinců základními školami MČ Praha 14“, na který městská část získala podporu v rámci grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014.“

Během workshopů žáci zmíněných škol poznali zvyky a tradice v cizích zemích, přírodní krásy, kulturní památky, příběhy či národní hrdiny.  „Obdobné projekty – tedy podporu vzájemného poznání a porozumění mezi majoritní společností a cizinci -, vnímám jako zcela zásadní. Obzvláště v naší městské části, o níž se dá hovořit jako o multikulturní,“ vysvětluje starosta Prahy 14 Radek Vondra.

Výstava v Domě národnostních menšin je již druhou štací  těchto žákovských prací v rámci projektu. Obrázky školáků Prahy 14 si mohli lidé poprvé prohlédnout  letos na jaře, v kavárně Maňána obecně prospěšné společnosti Slunečnice na Černém Mostě.

 

Pro více informací kontaktujte:
Richard Šulc
Oddělení strategického plánování a komunikace
Úřad městské části Praha 14
E-mail: richard.sulc@praha14.cz
Tel.: 225 295 204

Předešlé aktuality

Dětské hřiště u Mateřské školy Jahoda

Městská část Praha 14 v loňském roce revitalizovala z prostředků Evropské unie areál u Mateřské školy Jahoda. Nové dětské hřiště, včetně venkovní učebny, slouží výhradně dětem z této mateřinky. Areál je využíván nejen ke hrám, ale i k výuce a přípravě dětí na budoucí nástup do školy. Vzhledem k tomu, že není určen širší veřejnosti, prosíme abyste svými dětmi navštěvovali jiné, volně přístupné herní plochy. Jednou z nich je i hřiště umístěné přímo pod mateřskou školou Děkujeme moc za pochopení Zveřejněno: 12. dubna 2024  

Zveřejněno: 12.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Dotazníkové šetření v městské části Praha 14

Úřad městské části Prahy 14 zajišťuje již počtvrté dotazníkové šetření mezi obyvateli městské části, s cílem zjistit míru jejich spokojenosti s životem na území Prahy 14 a preferencemi v oblasti dopravy. Šetření probíhá vždy po třech letech v rámci pravidelného sledování indikátorů udržitelnosti (evropské indikátory ECI A.1 a ECI A.3). Výsledky z minulých let naleznete na webu MČ Praha 14. Dotazníkové šetření bude probíhat od pondělí 15. dubna 2024 a potrvá po dobu jednoho měsíce. Oslovovat místní obyvatele na celém území městské části budou tazatelé, kteří jsou proškolení společností CI2, o. p. s. Prosíme proto oslovené občany, aby věnovali svůj čas a odpověděli tazatelům na

Zveřejněno: 10.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Web Prahy 14 bodoval v prestižní soutěži Zlatý erb

Webové stránky městské části Praha 14, které v nedávné době prošly zásadní modernizací, uspěly v krajském kole 26. ročníku soutěže Zlatý erb 2024. Zástupci radnice při slavnostním ceremoniálu v Rezidenci primátora v Praze obdrželi diplomy za 2. místo v kategorii "Nejlepší webový portál městské části Praha 1 až Praha 22" a za Cenu veřejnosti. Prestižní soutěž pořádá spolek Český zavináč, hlavním partnerem je společnost GORDIC. V letošním ročníku se automaticky hodnotily, resp. hodnotí všechny obce s rozšířenou působností (ORP) ve 12 krajích. V Praze jsou ekvivalentem této kategorie městské části Praha 1 až Praha 22 pověřené výkonem státní správy. Zachovaná

Zveřejněno: 10.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Den Země a Reuse den Prahy 14

V rámci tradiční celosvětové události Den Země organizuje MČ Praha 14 již po jedenácté ekologickou kampaň letos nazvanou „Den Země a Reuse den na Praze 14“.  Na akci se podílí také místní základní a mateřské školy, partnerské a neziskové organizace. Akce proběhne ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 10 do 18 hodin na prostranství před stanicí metra Rajská zahrada. Nosnými tématy pro letošní rok bude udržitelnost a recyklace. Den Země bude jako každoročně především ukázkou aktivit místních základních škol k danému tématu. V doprovodném programu je připraveno vystoupení dětí z mateřských i základních škol. Reuse den, který proběhne letos poprvé, bude

Zveřejněno: 9.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Setkání kultur zahájí hudebně komponovaný večer v KD Kyje

Letošní ročník Setkání kultur 2024 přivítá v Kulturním domě v Kyjích 13. dubna 2024 hudební skupinu Bengas, Evu Mišíkovou s kapelou E+Mausy a houslistu Josefa Šenkiho se svou kapelou. Večerem bude provázet moderátor Richard Samko. Hudební komponovaný večer začíná v 18 hodin a vstup je zdarma. Akce se koná za finanční podpory hl. m. Prahy.

Zveřejněno: 7.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktualityDalší aktuality