Život na Praze 14

AKTUÁLNĚ

TZ 14/2019 – Nový kruhový objezd v ulici Za Černým Mostem zlepší plynulost dopravy

Praha, 1. listopadu 2019 – Na křižovatce ulic Za Černým mostem a Cíglerova byla vybudována malá okružní křižovatka. Smyslem úpravy je zvýšení bezpečnosti a podpora plynulosti dopravy v oblasti Hutí.

Z bezpečnostní inspekce vyplynulo, že při výjezdu z ulice Za Černým mostem jsou problematické rozhledové poměry. Nová křižovatka je výrazně zlepšuje, čímž přispívá ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Vozidla jedoucí od Hutí již nemusejí dávat přednost oběma směrům v Cíglerově ulici, ale pouze při vjezdu na přehledný kruhový objezd.

Křižovatku navrhl Atelier malých okružních křižovatek, který rovněž prověřil, že nedojde k omezení průjezdu rozměrnějších vozidel.

„Přes křižovatku jezdí směrem ke stanici metra důležité, pro obyvatele Hutí klíčové, autobusové linky – 201 a 396. Ještě než byla křižovatka vybudována, proběhl test jejich bezpečného průjezdu, který dopadl úspěšně. V ranních špičkách měli cestující problém s neustálým zpožďováním spojů. Očekáváme, že díky tomuto dopravnímu opatření bude provoz plynulejší. K dalšímu zlepšení dopravní obslužnosti MHD pak dojde v nejbližší době,“ říká místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, který má dopravu v městské části ve své gesci.

Ani kruhová křižovatka nevyřeší fakt, že (nejen) přes toto místo projíždí více automobilů, než by z hlediska kapacity komunikace mělo. Praha 14 podporuje urychlenou dostavbu severní části Ocelkovy ulice, která by v budoucnu oblasti Hutí částečně ulevila.

Projekt na vybudování okružní křižovatky nechala zpracovat městská část Praha 14. Po projednání s příslušnými orgány (Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID a Policie ČR) ho předala k realizaci Technické správě komunikací hl. m. Prahy.

Pro více informací: Ing. Petr Hukal místostarosta Tel.:  724 464 403, E-mail: Petr.Hukal@praha14.cz

Napsat komentář