Život na Praze 14

TZ 15/2017- Praha 14 se pouští do participativního rozpočtování. Rozjíždí projekt Čtrnáctka podle vás

20.7.2017

Praha, 19. července 2017 – Praha 14 se zařadila na seznam pražských městských částí, ve kterých o využití části obecních financí rozhodnou sami obyvatelé. Startuje projekt zaměřený na participativní rozpočtování – Čtrnáctka podle vás, díky kterému budou moci lidé vytvářet vlastní, pro rozvoj obce zajímavé projekty.

„Jedná se o čím dál populárnější koncept hospodaření s veřejnými financemi. Lidé dostanou příležitost stát přímo v centru dění, být spolutvůrci toho, co se v městské části změní, opraví, postaví nového. Samozřejmě, nebude to jednoduché – ani pro autory projektů, ani pro úřad coby zpracovatele. Věřím však, že to bude stát za to a už teď se těším, s jakými nápady obyvatelé přijdou,“ říká starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.

Na projekty, které budou moci lidé na úřad podávat od 18. září do 23. října, radnice vyčlenila 5 milionů korun. „Materiály je možné zasílat i dříve, ale vzhledem tomu, že teď jsou prázdniny, počítáme s tím, že se zájemci ke zpracovávání svých nápadů dostanou spíše až na začátku školního roku. Pokud vše půjde dobře, polovinu z vyčleněné částky pokryje dotace od hlavního města Prahy, které na tyto aktivity městským částem přispívá,“ vysvětluje radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá mimo jiné i místní Agenda 21. „Jedná se o mezinárodní program zaměřený na podporu zapojení veřejnosti do práce na rozvoji městské části, který Praha 14 naplňuje od roku 2010. Zaváděním participativního rozpočtu navazujeme na četná veřejná projednání a na veřejná lokální fóra, rozšiřujeme jím portfolium možností, které lidé mohou využít k tomu, aby sami něco změnili,“ dodává radní Kolmanová.

V průběhu září a října, kdy bude probíhat odevzdávání projektů, pracovníci úřadu zkontrolují jejich formální správnost a zveřejní k nim krátké anotace. Samozřejmě se předpokládá úzká spolupráce navrhovateli, kteří mohou v případě potřeby své projekty upravovat. Následující tři měsíce bude mít radnice čas na to, aby prověřila, zda jsou podané projekty realizovatelné. V té době, patrně koncem ledna 2018, zároveň zorganizuje setkání s občany, na kterém se lidé budou moci s projekty podanými jejich sousedy, známými a dalšími obyvateli městské části blíže seznámit. „Půjde také o období, kdy se budou všechny tyto reálně proveditelné návrhy finalizovat a připravovat k prezentaci široké veřejnosti,“ říká radní Kolmanová.

Do klíčové fáze Čtrnáctka podle vás dospěje na přelomu zimy a jara příštího roku, kdy po prezentaci jednotlivých návrhů dojde na hlasování prostřednictvím speciálně zřízených webových stránek a autorizačních SMS zpráv. S realizací vítězných projektů se začne v dubnu.

V roli odborného garanta, jenž městskou část participativním rozpočtováním provede, je společnost D 21. Vedle pomoci v rámci samotného procesu zajistí mimo jiné také transparentní způsob hlasování o vítězných projektech.

Veškeré podrobnosti k pravidlům, kritériím a hlasování jsou dostupné na: https://ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu/ (konkrétně zde: https://ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu/pravidla/)

 

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Předešlé aktuality

Česká pošta v červenci uzavře pobočku v ulici Poděbradská

Vážení občané, vzhledem ke klesajícímu trendu v poptávce po tradičních poštovních službách přehodnotil Český telekomunikační úřad kritéria, podle kterých je určována hustota pošt na území České republiky. Místo dosavadní docházkové vzdálenosti dvou kilometrů k nejbližší pobočce v obcích s počtem obyvatel nad 2500 se tato vzdálenost zvyšuje na tři kilometry. Od 1. července 2023 Česká pošta bez náhrady uzavře 300 poboček (nejedná se o provozovny, kde je v obcích pouze jedna jediná, a o pošty Partner). V Praze 14 bude v souvislosti s uvedenými opatřeními uzavřena pošta Praha 94 (Poděbradská 489). Zástupci České pošty ujišťují, že navzdory snížení počtu poboček

Zveřejněno: 31.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Chceme tu mít čisto, jak to vidí místní žáci?

Kampaň “Chceme tu mít čisto“ pomáhá již devátým rokem s dobrovolnickými úklidy na Praze 14. V letošním roce se do kampaně zapojilo Žákovské zastupitelstvo Prahy 14, a aby podnítilo místní občany k udržování pořádku, zajistilo jim pohled na neutěšená a ošklivá místa opravdu zblízka. Děti nafotily fotky nepořádku a ve spolupráci s MČ Praha 14 připravily výstavu, která bude k vidění na šesti místech Prahy 14, a to od 29. 3 do 30. 4. 2023. Vzkaz dětí je jasný: Není nám jedno, v čem vyrůstáme, chceme tu mít čisto! MČ Praha 14 nechala všechna ošklivá místa na své náklady vyklidit.

Zveřejněno: 29.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Spouštíme 4. ročník participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás

V úterý 21. března 2023 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 14 spuštění čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás. Od 1. května 2023 tak mohou zájemci opět podávat své návrhy na vylepšení naší městské části. Pravidla pro tento ročník najdete na našem webu – projekty jsou opět rozděleny do dvou kategorií malé (do 300 tis. Kč) a velké (do 2,5 mil. Kč) a vyčleněno je na ně opět celkem 5 milionů Kč. Těšíme se na vaše projekty :-)! Zveřejněno: 29. března 2023

Zveřejněno: 29.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Praha 14 uvolní milion korun na pomoc občanům i obchodníkům

Zastupitelstvo městské části Praha 14 schválilo spuštění pilotního projektu na oživení lokální ekonomiky – systému Corrency. Jeho záměrem je posílit koupěschopnost místních obyvatel. Občané získají od radnice příspěvek, kterým mohou podpořit místní obchody a poskytovatele služeb. „Vyčlenili jsme 1 milion korun na pomoc jak místním občanům, tak malým a středním podnikatelům a poskytovatelům služeb s provozovnami na území Prahy 14. Lidé s trvalým bydlištěm v naší městské části získají příspěvek na útratu za zboží a služby, obchodníci příležitost zvýšit své tržby a počet zákazníků. K vyčlenění prostředků jsme se rozhodli nejen v souvislosti s aktuální ekonomickou krizí. Vnímáme to i jako důležitý krok v podpoře rozvoje podnikatelského

Zveřejněno: 23.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

TZ 1/2023 Praha 14 se zapojuje do systému Corrency. Mezi své občany rozdělí 1 milion korun. Pomůže tak i lokálním obchodníkům.

Praha 14, 22. března 2023 – Městská část Praha 14 spouští na svém území pilotní projekt na oživení lokální ekonomiky – systém Corrency. Jeho záměrem je posílit koupěschopnost místních obyvatel. Občané získají od radnice příspěvek, kterým mohou podpořit místní obchody a poskytovatele služeb. „Vyčlenili jsme 1 milion korun na pomoc jak místním občanům, tak malým a středním podnikatelům a poskytovatelům služeb s provozovnami na území Prahy 14. Lidé s trvalým bydlištěm v naší městské části získají příspěvek na útratu za zboží a služby, obchodníci příležitost zvýšit své tržby a počet zákazníků. K vyčlenění prostředků jsme se rozhodli nejen v souvislosti s aktuální ekonomickou krizí. Vnímáme to

Zveřejněno: 23.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Informace pro podnikatele k podávání daňových přiznání za rok 2022

Od 1. ledna 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině. V některých případech může být se zpřístupněním datové schránky spojena také povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky. Finanční správa i další orgány veřejné moci stejně jako řada médií o této povinnosti průběžně informovaly. Finanční úřady však na základě své aktuální zkušenosti avizují, že ne všechny dotčené osoby novou povinnost v praxi zaznamenaly. Finanční správa proto publikuje tuto shrnující informaci obsahující i přehledný návod,

Zveřejněno: 22.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality