Život na Praze 14

RŮZNÉ

TZ 18 – 4. Fórum zdravé městské části + psí školka

PŘIJĎTE S NÁVRHY NA LEPŠÍ ŽIVOT NA PRAZE 14!
V úterý 28. 5. od 17 hodin se v prostoru před stanicí metra černý Most – v rámci Festivalu Street For Art – uskuteční 4. Fórum Zdravé městské části 2013.
Již počtvrté pořádá Mč Praha 14 setkání s veřejností, kde se mohou obyvatelé vyjádřit ke kvalitě a úrovni života ve svém bydlišti. Pravidelní účastníci vědí, že jde o akci pořádanou ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst (Mč Praha 14 je jejím členem), probíhající v rámci realizace místní Agendy 21. Zdravá městská část s místní Agendou 21 chtějí vylepšit a zkulturnit život na Praze 14. Opět je zde šance pro obyvatele Prahy 14 setkat se s politiky, zástupci Úřadu Mč Prahy 14 a odborníky a vybrat 10 nejpalčivějších problémů pro rok 2013. Oblasti, kterých se bude letošní diskuze týkat, jsou: Územní a strategický rozvoj, Životní prostředí, Doprava, Majetek a bytová politika, Sociální oblast a zdravotnictví, Školství, Bezpečnost a prevence, Kultura, sport a volný čas, Úřad a občan, Stůl mladých.
A jaké problémy označilo poslední Fórum (v r. 2012) a čemu je v tomto roce věnována zvýšená pozornost?
1. PRAŽSKÝ OKRUH – NE PŘES čERNÝ MOST, VYŘEŠIT ODHLUčNĚNÍ STVAJÍCÍHO STAVU – Probíhá měření pro zjištění dopadu stavby na životní prostředí v daném území (ŘSD čR, EIA, MHMP).
2. VYŘEŠIT PŘEVOD BYTOVÉHO FONDU PRAHY 14 DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Z DŮVODU ŠPATNÉ SPRÁVY Mč – Bytová koncepce 2012, prodej cca 50-80 bytů schválen ZMč
3. ZACHOVÁNÍ DOSTUPNOSTI URGENTNÍ ZDRAVOTNICKÉ PÉčE – Mč nedovolí jakékoliv snižování či zhoršení takto nastaveného standardu
4. BEZPEčNOST V HLOUBĚTÍNE – V OKOLÍ STANICE METRA – Zvýšená pozornost příslušníků Mě Policie, Monitorovací systém
5. VYBUDOVAT ZÁZEMÍ PRO VOLNOčASOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE NA čERNÉM MOSTĚ U SKATEPARKU – Projekt Plechárna + využití okolí bývalé výtopny, zaangažování nových aktivistů
6. VYTVOŘIT PROSTOR PRO VEŘEJNÝ ODPOčINEK, RELAX V PŘÍRODĚ V LOKALITĚ BROUMARSKÁ SEVER – JIH – Realizace „Pláže“ u Kyjského rybníka
7. CHYBÍ ZAŘÍZENÍ TYPU JESLÍ – Mč nedisponuje aktuálně volnými vhodnými prostory, které by pro takovou službu mohla nabídnout. Nevyhlásila záměr na pronájem vhodných prostor pro péči typu jeslí či mateřské školky pro děti od 2 let.
8. PODPORA TERÉNNÍ PRÁCE S MLÁDEŽÍ NA čERNÉM MOSTĚ – Na území Mč Praha 14 se zaměřujeme zejména na dvě cílové skupiny rodiny s dětmi a jednotlivce ohrožené sociálním vyloučením a děti a mládež.

JAKÝ PÁN, TAKOVÝ PES – Psí školka Prahy 14
Až do 6. června probíhá na třech místech Mč Praha 14 unikátní projekt, který zdarma pomáhá vychovávat psa i jeho pána.
Lekce probíhají vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 17:00 do 18:30, pravidelně na třech místech Prahy 14 (v pondělí na ploše u polikliniky Parník – sídliště černý Most I, v úterý kousek za bazénem v Hloubětíně, ve čtvrtek u konečné metra černý Most). Odborníci z řad kynologů a veterinárních lékařů na místě poradí s výživou, hygienou, ovladatelností a psychologií psa. Účastníci Psí školky získají řadu zajímavých informací a osvojí si nové zkušenosti, třeba vzniknou nová přátelství… Psí školka je určena pro všechny, kdo se chtějí nechat učit hravou formou. Jsou zváni psi všech ras, velikostí i věku. Vedle příjemně strávených společných chvil na účastníky čeká celá řada dárků a pozorností.

Kontakt:
Marcela Uhlíková, tisková mluvčí, Mč Praha 14, uhlikova@p14.mepnet.cz, 605 222 238, 225 295 225

Napsat komentář