Život na Praze 14

DĚTI A MLÁDEŽ

TZ 3/2020 Novinky na dětských hřištích Prahy 14: zastínění pískovišť a čištění párou

Praha, 15. června 2020 Aby byla dětská hřiště čistá a bezpečná, vyžadují pravidelnou péči. Na údržbu a opravy má městská část Praha 14 letos vyčleněno zhruba 600 tisíc korun, další stovky tisíc poputují
do chystaných renovací. „Děláme všechno pro to, aby v Praze 14 byla hřiště hezká a děti si na nich mohly užít spoustu zábavy,“ říká místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce mimo jiné spadá i péče
o životní prostředí a údržba veřejných ploch.

Městská část každoročně zajišťuje kontroly hřišť a sportovišť, na jejichž základě potom provádí nadcházející opravy. „Letos na jaře jsme takto například opravovali ploty a jednotlivé herní prvky, které to potřebovaly. Současně jsme nechali vyměnit písek v pískovištích a doplnit kačírek a písek na dopadových plochách,“ vyjmenovává místostarostka Kolmanová. Renovace se dočkala i akátová hřiště v ulicích Horoušanská, Klánovická a Vybíralova (Jahoda), kde radnice nechala jednotlivé prvky zbrousit a znovu natřít.

Samostatnou kapitolu letošního prvního pololetí představovalo čištění, a to nejen s ohledem na koronavirovou pandemii. „Rozhodli jsme se vyzkoušet čištění párou, což se velmi osvědčilo. Touto technologií se dobře odstraňuje graffiti a pěkně se jí oživuje barevnost jednotlivých prvků,“ říká místostarostka Kolmanová. Párou nechala Praha 14 v první fázi vyčistit hřiště v ulici Konzumní, v Jiráskově parku a v Centrálním parku. Buď již
na konci letošního nebo v příštím roce chce technologii využít i u dalších hřišť a sportovišť.

Mimo jiné i na základě podnětů místních rodičů se Praha 14 rozhodla zastínit pískoviště na dětských hřištích, kde není přirozený stín. „Na často navštěvovaných, přirozeně nechráněných hřištích jsme nechali naistalovat stínící plachty. Jsou umístěny ve Vizírské, Cukrově, parku Vidlák, v Rožmberské a v ulici U Hostavického potoka,“ říká místostarostka Kolmanová. Speciální zelenou plachtu lze nejen různě naklánět – podle toho, kde na obloze je zrovna slunce, ale také stáhnout až dolů. Pískoviště se tak celé zakryje.

Novinek se dočká i stávající dětské hřiště umístěné za protihlukovou stěnou v ulici Rožmberská. Do poloviny července sem kromě zmiňovaného zastínění přibydou i nové lavičky, oplocení a nové herní prvky. Děti se mohou těšit třeba na malou lanovou pyramidu, domeček či na hned tři druhy houpaček – jednu klasickou, jednu se sedákem pro ty úplně nejmenší a jednu v podobě tzv. hnízda.

 

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Napsat komentář