Život na Praze 14

TZ 4/2022 Klima – a co s tím? Praha 14 zve k účasti na ekologické kampani

3.6.2022
TZ 4/2022 Klima – a co s tím? Praha 14 zve k účasti na ekologické kampani

Praha, 3. června 2022 – Praha 14 patří mezi pražské městské části, kterým záleží na tom, aby byl jejich rozvoj zdravý a ohleduplný. V návaznosti na závěry Konference o budoucnosti Evropy, a zároveň jako připomínku Světového dne životního prostředí, proto v těchto dnech pořádá ekologickou kampaň „Klima – a co s tím?“. „Připravili jsme řadu zajímavých aktivit. Tou hlavní bude odborná panelová diskuse zaměřená na Klimatický plán Prahy, na kterou přijala pozvání řada významných hostů,“ řekl radní Prahy 14 Ing. Jan Liška, jenž má v městské části na starosti naplňování programu místní Agenda 21 (MA 21).

Panelová diskuse se uskuteční 6. června od 16.30 do 18.30 hodin ve volnočasovém centru H55 (Hloubětínská 1138/5). Jejím cílem je mimo jiné prezentace dvou strategických dokumentů – Klimatického plánu hl. m. Prahy 2030 a Klimatického plánu MČ Praha 14. Na setkání zazní i informace o vhodném způsobu určování cílů a jednotlivých adaptačních opatření, získávání finančních zdrojů či o zajištění implementace výše uvedených dokumentů. Do diskuse se promítne i téma ekologické výchovy a osvěty, a to v podobě prezentace aktivit jedné z prvních českých ekoškol – ZŠ Generála Janouška, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 14.

„Naše pozvání mezi jinými přijali náměstek primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí
a bezpečnost pan Ing. Petr Hlubuček a předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energetiku a klima pan RNDr. Martin Bursík. Na jejich příspěvky se moc těším, stejně jako na vystoupení řady dalších významných odborníků z oblasti životního prostředí,“
uvedl radní Liška.

Další významnou akcí, která se v rámci kampaně uskuteční, je odborný veletrh pro SVJ, bytová družstva, domácnosti i podnikatele. Nabídne zejména bezplatné odborné poradenství v oblasti energetických úspor a efektivního nakládání s dešťovou vodou. Veletrh bude hostit další z místních volnočasových center – Plechárna na Černém Mostě (Bryksova 1002/20), a to 8. června
od 13 do 18 hodin. „Protože jsem sám předsedou výboru společenství vlastníků bytového domu, intenzivně vnímám aktuální znepokojivý vývoj cen téměř ve všech oblastech ekonomiky. Bohužel se již nejedná o průběžné navyšování v jednotkách procent, ale o prudký nárůst cen v desítkách procent, a to především u energií. Na tento trend budou SVJ a BD muset dříve či později adekvátně reagovat. Veletrhem jim chceme pomoci v hledání řešení,“ řekl radní Liška.

Místní Agenda 21 je mezinárodní program zaměřený na posilování participace veřejnosti na rozvoji obce a na podporu udržitelného rozvoje ve všech jeho oblastech. Aktuální kampaní městská část Praha 14 navazuje na aktivity, které v rámci MA 21 postupně realizuje už od roku 2009. V závěru května 2022 zástupci radnice převzali z rukou ministryně životního prostředí diplom stvrzující postup do vysoce prestižní kategorie A. „Praha 14 je, co se realizace MA 21 týká, nejúspěšnější městskou částí v České republice. Do kategorie A dosud postoupilo jen několik málo samospráv. A městská část jen jedna jediná,“ dodal radní Liška.

Kampaň začala již v úterý 31. 5. – čtyřdenními výstavami Voda v krajině a Řeky a povodně (Galerie 14, Černý Most). Dalšími aktivitami jsou komentované vycházky. Ta, která vede podél meandrů Rokytky, je naplánovaná na 9. června (sraz v 17.30 hodin u Plechárny).

Pro více informací:
Veronika Berná
Úsek komunikace
Odbor strategického řízení a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Zveřejněno: 3. 6. 2022

 

Předešlé aktuality

TZ 3/2024 Praha 14 uspořádala již deváté setkání koordinátorů environmentální výchovy. Sdílely se na něm nápady, dlouhodobé vize i zkušenosti

Praha, 19. dubna 2024 – Praha 14 byla letos již podeváté hostitelem setkání koordinátorů environmentální výchovy v pražských mateřských, základních a středních školách. Na organizaci dubnové akce se vedle městské části i tentokrát podílely dvě stálice: „Ekoškola“ ZŠ Generála Janouška, vedená ředitelkou Mgr. Jaroslavou Budilovou, a Klub ekologické výchovy – asociace pedagogů a škol pro environmentální vzdělávání (KEV). Záštitu nad letošním ročníkem setkání koordinátorů převzal starosta Prahy 14 Jiří Zajac. „V oblasti aktivit udržitelného rozvoje je naše radnice dlouhodobě tahounem. A to nejen na úrovni městských částí, ale i ve srovnání s mnoha dalšími českými municipalitami. Mimo jiné o tom svědčí

Zveřejněno: 19.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Centrum Černý Most se rozšiřuje, přidává nové obchody i restaurace

Oblíbené obchodní Centrum Černý Most podstoupí významné rozšíření. Projekt, realizovaný s důrazem na udržitelnost, přinese 32 nových obchodů a restaurací a 3 nové kinosály. „Naším cílem je zásadně zlepšit nabídku restaurací, představit více obchodů s módou, uvést nové flagshipové formáty oblíbených značek a nabídnout tak ještě lepší zážitek z nakupování i ze stravování. Reagujeme na poptávku našich zákazníků, kterým ve spádové oblasti chybí rozmanitější nabídka restaurací, ale také na velký zájem retailerů o Centrum Černý Most. Současně tak chceme pokračovat v rozvoji našeho pozitivního dopadu na komunity a další stakeholdery v sociální, enviromentální a ekonomické oblasti,“ uvedla Petra Holušová, ředitelka Centra Černý

Zveřejněno: 19.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Ulice Slévačská se dočká komplexní opravy

Oprava ulice Slévačská, kterou provede Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK), bude rozdělena do dvou etap. První etapa proběhne v termínu od 25. 4. do 14. 7. v úseku od ulice Cíglerova po ulice Kukelská a Zdobnická. Během ní bude komplexně obnoven povrch komunikace, opraví se kanalizační vpusti, revizní šachty, dojde k úpravě dopravního značení a zařízení a k opravě zastávek MHD. S realizací první (a pravděpodobně i druhé) etapy opravy dojde ke zjednosměrnění ulice Slévačská ve směru od Rajské zahrady směrem do Hloubětína. V potřebných úsecích budou dočasně uzavírány také vjezdy na Slévačskou z bočních ulic. Po dobu rekonstrukce Slévačské je nutné počítat se změnami tras linek MHD. Ve

Zveřejněno: 19.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Nová aplikace Portálu občana je oficiálně spuštěna

Portál občana je vstupní branou k online službám českého státu, který jich nabízí již více než 600 a další rychle přibývají. Novou mobilní aplikaci Portálu občana z dílny Digitální a informační agentury je možné ode dneška (18. 4. 2024) stáhnout na App Store a Google Play. Výhodou tak bude dostupnost přibývajících služeb státu digitálně, jen za pomoci mobilního telefonu. V aplikaci přehledně naleznete vše, co ve webové verzi portálu včetně možnosti správy datových schránek. Díky Portálu občana je možné vyřídit mnoho úředních záležitostí, jako je například podání daňového přiznání, vyhotovení výpisů z rejstříku trestů nebo propojení s datovou schránkou. Portál

Zveřejněno: 18.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

TZ 2/2024 Polyfunkční budova na Černém Mostě začíná růst do výšky. Slavnostního zahájení její výstavby se zúčastnil i primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda

Praha, 17. dubna 2024 – Od loňského podzimu probíhají u stanice metra Černý Most přípravné práce pro výstavbu polyfunkční budovy, která po svém dokončení nabídne více než šest desítek bytů pro zaměstnance ve společensky klíčových profesích, nejmodernější pobočku Městské knihovny v Praze, kavárnu a kontaktní místo Úřadu městské části Praha 14. Jedná se o jeden z prvních projektů svého druhu, na jehož financování se podílí současně samospráva a bankovní sektor. Ve středu 17. dubna byla za účasti primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody, 1. náměstka ministra financí Romana Bindera, náměstkyně primátora hl. m. Prahy Alexandry Udženija, generálního ředitele Erste Group Williho Cernka a

Zveřejněno: 17.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Změna linkového vedení tramvají

Upozorňujeme občany, že v termínu od 29. dubna do 28. června 2024 proběhne rekonstrukce tramvajové tratě u Masarykova nádraží (ulice Havlíčkova a Dlážděná). V této souvislosti a v koordinaci zejména s dlouhodobým přerušením provozu v oblasti Libeňského mostu byla připravena rozsáhlejší úprava linkového vedení tramvají, která mimo jiné zohledňuje zlepšení vzájemných poloh jízdních řádů jednotlivých linek a současně zlepšení směrové nabídky spojení v oblasti Holešovic, Libně a Vysočan (oblasti přímo dotčené uzávěrou Libeňského mostu). Zveřejněno: 17. dubna 2024    

Zveřejněno: 17.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktualityDalší aktuality