Život na Praze 14

TZ 6/2015 – Kampaň Chceme tu mít čisto! se stala terčem vandalů

22.4.2015

Praha, 21. dubna 2015 – Asi pět stovek dětí, jejich učitelky, ředitelé a ředitelky škol, strážníci, ale i pracovníci úřadu a sponzoři. Ti všichni se aktivně zapojili do pilotního ročníku kampaně Chceme tu mít čisto! a teď cítí minimálně zklamání. Proč? Až osmdesát procent jejich práce zničili vandalové.

Kampaň Chceme tu mít čisto! je nástavbou dosavadních aktivit, kterými Městská část Praha 14 pečuje o majitele psů i jejich čtyřnohé svěřence. „Jejím hlavním cílem je přimět nezodpovědnou část chovatelů, aby po svých psech uklízeli,“ vysvětluje radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce pořádání kampaně spadá. Námět na projekt vzešel z požadavků Žákovského zastupitelstva i účastníků Veřejného a Dětského fóra, kteří si stěžovali na trávníky znečištěné množstvím psích exkrementů.

Prostřednictvím ředitelů a ředitelek místních základních škol radnice nejprve oslovila žáky  7. a 8. ročníků, aby na hodinách výtvarné výchovy namalovali neukázněným pejskařům vzkazy. Podařilo se. Na základě této výzvy se na úřadě sešlo zhruba pět set originálních prací, o nichž se následně hlasovalo na Dětském fóru. Účastníci tradičního setkání vybrali stovku nejlepších obrázků, které pracovníci úřadu umístili do dřevěných stojanů věnovaných společností Hornbach a postupně instalovali na nejvíce znečištěná místa. „Bohužel, přestože projekt nadále pokračuje, nemůžeme se ubránit pocitu zmaru. Kresby, do nichž děti vložily spoustu své energie a invence, se staly terčem vandalů. Většina stojánků vydržela jen několik málo hodin. Řadu z nich kdosi zlámal, případně úplně odnesl. Zmizelo i mnoho obrázků. Po několika marných pokusech o nápravu, kdy vynaložené úsilí zas a znova vycházelo vniveč, jsme doplňování vzdali,“ konstatuje radní Kolmanová.

Zároveň upozorňuje, že kvůli zlomyslnému a bezohlednému chování některých občanů, pozbývá funkčnost i mapa, kterou zaměstnanci úřadu připravili, aby rodiče zjistili, kde přesně jsou obrázky jejich dětí vystaveny. Mapa je zveřejněna na webu městské části, stejně jako další podrobnosti o projektu Chceme tu mít čisto!. Lidé se dočtou zejména o uskutečněných i plánovaných procházkách se strážníky a zaměstnanci úřadu, které jsou veřejné přístupné a jejichž trasa vede právě po nejvíce znečištěných místech. „Na procházkách zájemci uvidí i zmíněné dětské kresby – tedy alespoň ty, které řádění vandalů „přežily“. Budou také svědky toho, jak strážníci a zaměstnanci úřadu kontrolují dodržování povinností pejskařů. Od registrací, přes čipování až po dodržování veřejného pořádku,“ vysvětluje radní Kolmanová. Například na vycházku, která se uskutečnila v úterý 14. dubna přišla celá třída osmáků ze ZŠ Generála Janouška. Děti viděly kontrolu osmi pejskařů – nutno dodat, že poctivých, protože u žádného z nich nebylo zjištěno pochybení -, a měly také možnost strážníkům a zaměstnancům úřadu pokládat dotazy související s vlastnictvím psů v Praze 14. Všichni kontrolovaní majitelé navíc dostali dárek v podobě balení sáčků na psí exkrementy.

Kromě informací k samotné kampani lidé na webových stránkách věnovaných projektu Chceme tu mít čisto! naleznou také informace o tom, co všechno městská část v oblasti péče o psy a jejich majitele dělá. Tedy například informace o poplatcích za psy, kontrolách registrací či o rozmístění odpadkových košů. „Rovněž se tu lidé dočtou třeba o pořádání zábavně výchovných lekcí Psí školka, které se letos konají už potřetí a městská část na nich spolupracuje s místními kynology. Na podzim se dále koná tradiční celodenní akce PEStival,“ zdůrazňuje radní Kolmanová.

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Předešlé aktuality

Praha 14 rozšiřuje služby bezplatného právního poradenství

Praha 14 pro občany městské části dlouhodobě zajišťuje bezplatné právní poradenství. Každou středu jej v době od 7.30 do 12.30 hodin poskytuje JUDr. Ján Horňák (Bratří Venclíků 1072, kancelář 216). Od března se nabídka právních konzultací rozšiřuje o služby Občanské poradny REMEDIUM. Na její pracovníky se lidé mohou obracet rovněž ve středu, a sice v navazujících časech – od 12.30 do 16.30 hodin, taktéž v kanceláři 216. Na žádné z uvedených konzultací není třeba se objednávat. Zájemcům bude poskytnuta právní pomoc v oblasti výkladu zákonů a prováděcích předpisů, uzavírání smluv či podání k soudům a státním institucím. Osobní návštěva není

Zveřejněno: 1.3.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Mikrogranty pro realizaci vašich nápadů s integračním potenciálem!

Pokud máte nápad, který chcete uvést do života a bude mít společenský význam, máme pro vás nabídku! Praha 14 poskytne 9 mikrograntů ve výši 5 000 Kč na skupinovou událost, která má integrační potenciál. Může to být koncert, mini kurz, společné vařeni, společný sport, setkaní pro ženy a další. Hlavní podmínky: trvání události (více než 3 hodiny) účast skupiny lidí - minimálně 15 osob lidé na události se seznamují a komunikují účastníci získají nějakou novou dovednost událost probíhá na území Prahy 14 nebo Prahy 9 veškeré náklady související s uskutečněním jsou zahrnuty v poskytnutých 5 000 Kč jednorázová přednáška není událostí

Zveřejněno: 29.2.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Turnaj ve stolním tenisu o pohár starosty MČ Praha 14

Přijďte poměřit své síly ve stolním tenisu. Chystáme další turnaj pro amatérské hráče a hráčky. Pro aktivně hrající hráče je omezení do odpovídající výkonnostní úrovně EloST 1600, hráčky bez omezení. Tentokrát se sejdeme v sobotu 9. března 2024 ve sportovní hale plaveckého areálu Hloubětín (Hloubětínská 80). Můžete se těšit na dobrou zábavu, napínavé zápasy a zajímavé ceny. Prezence v 8.30 – 8.50 hodin, začátek turnaje v 9 hodin. Startovné 50,- Kč. Vstup pouze v sálové obuvi. Zveřejněno: 28. února 2024

Zveřejněno: 28.2.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

V březnu začne druhá etapa opravy tubusu metra

Upozorňujeme občany, že v pondělí 4. března 2024 budou zahájeny práce na druhé etapě opravy tubusu metra - předpokládané ukončení těchto prací je do konce června 2024. Během tohoto období bude dokončeno nanesení protikorozní ochrany na zbylé části zábradlí a oblouků tubusu a zároveň dojde k opravě opláštění parapetních zídek. I v rámci druhé etapy platí uzavření prostor pro pěší a cyklisty na tubusu metra z důvodu zajištění bezpečnosti veřejnosti při provádění prací. Dále je uzavřeno vějířovité schodiště a boční vstup z tubusu do stanice metra Rajská zahrada. Omlouváme se za dočasná omezení v okolí stavby. Zveřejněno: 27. února 2024  

Zveřejněno: 27.2.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Koncepce bezbariérovosti – zasílejte své návrhy na zlepšení

Součástí nového strategického plánu rozvoje, který naše městská část momentálně tvoří, bude i koncepce bezbariérovosti, na níž spolupracujeme s Pražskou organizací vozíčkářů. Jedná se o rozsáhlou analýzu přístupnosti staveb občanské vybavenosti, veřejného prostoru a dopravy z hlediska osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Bude zohledňovat nejen potřeby lidí na vozíku, ale i zrakově a sluchově postižených, seniorů nebo rodin s malými dětmi. Projekt potrvá do konce října. Práce budou rozděleny do několika fází. V úvodní části se bude systematicky mapovat přístupnost vytipovaných objektů, tras a komunikací. Současně proběhne k danému tématu sběr podnětů od obyvatel městské části, především cílových

Zveřejněno: 27.2.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Konkurzní řízení na ředitele/ku mateřských škol

Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005 a Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelová 874 s předpokladem nástupu 1. 8. 2024. Bližší informace naleznete na adrese: www.praha14.cz v odkazu úřední deska. Případné dotazy na telefonu 281 005 215 - paní Mgr. Poesová, vedoucí oddělení školství OŘEŠ, e-mail: marie.poesova@praha14.cz. Zveřejněno: 27. února 2024

Zveřejněno: 27.2.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktualityDalší aktuality