Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Upozornění

Upozornění pro občany MČ Praha 14

Vážení spoluobčané,

v posledních týdnech se na nás obrátilo několik obyvatel městské části Praha 14 s tím, že jim byl doručen nevyžádaný e-mail, který je podepsán „Radkem Vondrou, starostou městské části Praha 14 v období od roku 2010 do roku 2021“.

Autor těchto e-mailů se při zdůvodnění kontaktování adresátů odvolává na předchozí vzájemnou komunikaci. Mohlo by však jít o snahu poškodit současné i bývalé vedení MČ.

Dovolujeme si Vás upozornit, že městská část Praha 14 nepředala žádné třetí osobě databázi kontaktů občanů, a to samozřejmě ani nikomu z předchozího politického vedení městské části. Ostatně MČ Praha 14 s osobními údaji nakládá v souladu s GDPR a nikdy by nezneužila databázi kontaktů občanů k zasílání marketingových sdělení a nevyžádané korespondence.

S ohledem na uvedené si Vás dovolujeme upozornit, abyste při přijetí těchto nevyžádaných zpráv zachovali veškerou možnou opatrnost. Obecně lze doporučit nevyžádané zprávy neotevírat a rovnou je mazat.

Rada MČ Praha 14

Zveřejněno: 31. 5. 2022