Život na Praze 14

Seznam otištěných témat (1995-2002)

Vlastivědný průvodce Prahy 14
1995 (I. ročník) celkem 10
č. 1/95 mk Kyje – historie obce a kostela (I. část), pravěk
č. 2/95 mk Dějiny Kyjí od 13. století (II. část), Kostel sv. Bartoloměje
č. 3/95 mk Stavební popis kostela (III. část)
č. 4/95 mk Popis vnitřních prostor kostela sv. Bartoloměje (IV. část)
č. 5/95 mk Vycházka od „Tří mostů“ do minulosti
č. 6/95 jb Dějiny kyjské fary
č. 8-9/95 mk Ze vzpomínek na profesora Petrboka (I. část)
č. 10/95 mk Ze vzpomínek na profesora Petrboka (II. část)
č. 11/95 mk Jak Kyje ke svému jménu přišly, Kyjské podzemí
č. 12/95 Po stopě starousedlíků

 

1996 (II. ročník) celkem 5
č. 1/96(v č. 3/96) Historie obce Hloubětínské
č. 2/96 (v č. 4/96) Vojenští letci v názvech ulic Černého mostu
č. 3/96 (v č. 5/96) Sto let Sokola Hloubětín
(v č. 2/96) Z pamětní knihy obce Kyje, Aloisov a Hostavic
(v č. 2/96) Něco z historie Kyjí

 

1997 (III. ročník) celkem 7+1
č. 1/97 (v č. 2/97) Legionářská kolonie na Jahodnici
č. 2/97 (v č. 3/97) Křížovníci v historii Hloubětína
č. 3/97 (v č. 4/97) 50. let rybářství v Kyjích
č. 4/97 (v č. 5/97) 240. výročí bitvy u Štěrbohol
č. 5/97 (v č. 7-8/97) Hloubětínský zámeček
(10/97) Doplňující informace o hloubětínské zámečku
č. 6/97 rč, jš Svědectví starých školních kronik
č. 7/97 Přehled nejstarší historie Prahy 14

 

1998 (IV. ročník) celkem 1
č. 1/98 (8-9/98) Třicetiletá válka (1618-1648) začala a skončila v českých zemích

 

1999 (V. ročník) celkem 6
č. 1/99 (4/1999) Jak se sportovalo na Jahodnici
č. 2/99 (5/1999) Hloubětínské bydliště Ivana Diviše
Smutné vyprávění válečných let
aneb historie starého kufru (1939-1945)
č. 3/99 (6/1999) Památné kapitoly ochotnického divadla (část první)
Historie kyjského divadla, Jak se hrávalo v Hloubětíně,
Paměti dramatického odboru Besedy J. K. Tyla
č. 4/99 (7-8/1999) Památné kapitoly ochotnického divadla (část druhá)
Zlatá éra jahodnického divadla
č. 5/99 (9/1999) Významné životní jubileum Jiřího Hubače
V případě Ivana Hubače nepadlo jablko daleko od stromu
A Praha mě vzala za ruku a řekla: „Teď už patříš ke mně.“
č. 6/99 (12/1999) Památné kapitoly ochotnického divadla (část čtvrtá)
Herečkou a básnířkou tělem i duší

 

2000 (VI. ročník) celkem 2
č. 1/00 (9/2000) Památné kapitoly ochotnického divadla (část pátá)
Ze vzpomínek pamětníků
(Mé setkání s hercem Jaroslavem Vojtou)
č. 2/00 (10/2000) Ze starých školních kronik I. část
Z historie kyjské školy

 

2001 (VII. ročník) celkem 5
č. 1/01 (1/2001) Fascinující tajemství podzemních chodeb
nejen pod Prahou 14
č. 2/01 (2/2001) Dopravní zeměpis Prahy 14
č. 3/01 (3/2001) Tradice poutí jako součást lidových zvyků
č. 4/01 (10/2001) Odvážní pokořitelé ohně
aneb když hasičská harcovka troubí na poplach
č. 5/01 (11/2001) jš, zr O Rokytce a rybnících, Velký počernický rybník

 

2002 (VIII.ročník)
č. 1/02 (5/2002) Kamenná krása Prahy 14
Tribunový kostel sv. Bartoloměje v Kyjích
č. 2/02 (6/2002) Kamenná krása Prahy 14
Kostel sv. Jiří v Hloubětíně
č. 3/02 (6/2002) ek Putování časem
č. 4/02 (7-8/2002) ek Praha 14 a sedmiletá válka
č. 5/02 (10/2002) ek Těžba černého uhlí v Praze 14
č. 6/02 (11/2002) rr Odvážní muži na létajících strojích
aneb ve službách RAF
(Jaroslav Dobrovolný z Hloubětína)

 

SEZNAM PUBLIKUJÍCÍCH AUTORŮ:
zkratka autor
rč, rr Renáta Čacká – provdaná Rudolfová
Jaroslav Šmíd
Věra Štemberová
Eugenie Čechová
ks Karel Stránský
jh Jiří Hubač
ih Ivan Hejna
dv Daniel Vašata
ich Irena Charvátová
id Ivan Diviš
red redakčně upraveno

 

Všechny články jsou chráněny autorským právem.
Přetiskování jednotlivých příspěvků jen s uvedením pramene.