Život na Praze 14

Metropolitní plán

Na konci dubna 2022 představil Magistrát hl. m. Prahy upravenou podobu územního plánu Prahy. Návrh Metropolitního plánu byl poprvé veřejnosti představen v roce 2018 v rámci tzv. společného jednání, během něhož podávaly připomínky úřady, ministerstva i veřejnost.  Teď jsou veškeré připomínky vyhodnoceny a zapracovány do aktualizované verze, která je od 26. dubna do 30. června 2022 představena  na výstavě „To je Plán!“ v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Plán se tak dostává do další fáze tzv. veřejného projednání, během kterého se uskuteční i další kolo připomínkování. Podávat připomínky k Metropolitnímu plánu lze online, a to na speciálních stránkách: metropolitniplan.praha.eu.

  • Zveřejnění návrhu MP určeného ke společnému jednání – 16. dubna 2018.
  • Možnost seznámení s návrhem v tištěné podobě ve výstavních prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) v termínu od 27. 4. do 27. 7. 2018
  • Společné jednání se uskutečnilo 27. 6. 2018 v Průmyslovém paláci (Výstaviště 67, Praha 7).
  • Lhůta pro podání připomínek k návrhu (na Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy byla od 27. 6. do 26. 7. 2018).