Život na Praze 14

Urbanistická studie Kyje - Hloubětín

Umístění: kat. území Hloubětín, Kyje

Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Projektant: UNIT architekti, s.r.o., Thákurova 9, Praha 6

Urbanistická studie lokality Hutě – Hloubětín navazuje na územní studii lokality Na Hutích, Praha-Kyje z roku 2018. Urbanistická studie Kyje – Hloubětín řeší Hutě jako celek ve všech souvislostech.  Nastavuje pravidla pro budoucí výstavbu, navrhuje systém veřejných prostranství s občanskou vybaveností odpovídající budoucímu rozvoji území a podporuje rekreační potenciál lokality.

Urbanistická studie je k nahlédnutí na stránkách IPR Praha.

urbanistická studie situace