Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Uzavírka chodníku

Práce na nových chodnících v okolí školky a ZŠ Vybíralova, které jsou součástí projektu Vybíralka 25, pokračují. Během příštího týdne bude dokončen úsek vedoucí podél školního sadu směrem k ulici Vybíralova a budou zahájeny práce na úseku vedoucí podél domu v ulici kpt. Stránského 977/11 – 986/29. Tento chodník bude od 6. dubna 2021 do 31. května 2021 uzavřen, zároveň s ním bude dle potřeb výstavby uzavřen také vchod z domu kpt. Stránského 977/11 – 986/29 směrem ke školce. Důvodem jsou práce v okolí chodníku a na chodníku – hrozí nebezpečí úrazu.

Za způsobené nepříjemnosti se omlouváme.

Zveřejněno: 30. března 2021