Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Zdroj obrázku: http://www.pocernice.cz/urad-odbor/odbor-zivotniho-prostredi-a-dopravy/

Uzavírka Objízdné

Pražská vodohospodářská společnost, a. s. (PVS) dnes začíná s opravou vodovodního řadu v ulici Objízdná v Kyjích. Z důvodu probíhajících prací je část komunikace zavřená pro automobilový provoz. Objízdná trasa vede ulicemi Průmyslová, Ústřední a Nedokončená viz tento mapový podklad. Dle harmonogramu uzavírka potrvá do úterý 20. 4. 2021. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Zveřejněno: 12. 4. 2021