Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Varování před velmi silnými bouřkami, zdroj ilustračního obrázku: Pixabay

Varování před velmi silnými bouřkami

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před VELMI SILNÝMI BOUŘKAMI (vysoký stupeň nebezpečí). Platí od dnešních 16 hodin do sobotních 2 hodin ráno. Lokálně je očekáván přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Zveřejněno: 20. 5. 2022, 12:41