Život na Praze 14

Veřejné fórum 2015

19.3.2015
Veřejné fórum 2015

Nebuďte lhostejní ke svému okolí. Přijďte nám říci, co se vám v Praze 14 líbí nebo co byste rádi změnili. Takto zvali zástupci městské části Praha 14 na další ročník Veřejného fóra, který se uskutečnil v pondělí 16. března 2015 na půdě ZŠ Bratří Venclíků. Zapojit se do podvečerní diskuse o budoucnosti Prahy 14 projevila zájem téměř stovka lidí.

Tradičně se debatovalo u osmi kulatých stolů, přičemž každý z nich byl tématicky zaměřený na konkrétní agendu – například kulturu, sport a volný čas, sociální péči a bydlení či na dopravní infrastrukturu. Každý diskusní okruh měl svého politického garanta z řad volených zástupců a odborného garanta z řad zaměstnanců úřadu.

Výsledkem více než dvouhodinového živého setkání byl přítomnými občany odhlasovaný žebříček příležitostí a nedostatků, kterými by se podle obyvatel měla městská část zabývat a nabídnout řešení. „Zvolený seznam příležitostí a nedostatků půjde do ověřovací ankety, aby se k němu mohli vyjádřit i další občané městské části. Po vyhodnocení ankety budou výsledky Veřejného fóra finální a budou předloženy Radě a Zastupitelstvu městské části k řešení,“ vysvětlil starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra.

Nejčastěji na Veřejném fóru od občanů zaznívaly požadavky například na kultivaci prostoru v okolí Kyjského rybníka, omezení tranzitní dopravy přes Jiráskovu čtvrť a Aloisov či na urychlení výstavby lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích.

Samotné debatě u kulatých stolů předcházely prezentace starosty Prahy 14 Bc. Radka Vondry a ředitele kanceláře Národní sítě zdravých měst (NSZM) Ing. Petra Švece. Starosta ve svém vystoupení hovořil o tom, jak se městské části podařilo pokročit v naplňování podnětů z loňského fóra, ředitel Švec vysvětloval důležitost a přínosy  NSZM a Místní agendy 21 (MA21).

Právě v rámci tohoto mezinárodního programu, jehož cílem je zvyšovat kvalitu veřejné správy, městská část Praha 14 veřejná fóra pravidelně pořádá. „Účelem těchto setkání je dát občanům prostor, aby se zapojili do rozhodovacích procesů, aby nahlas řekli, co je trápí, případně přišli s užitečnými podněty na změny. Prostřednictvím veřejného fóra se mimo jiné také snažíme posilovat vztah mezi obyvateli městské části a radnicí a předcházet nedorozuměním či konfliktům,“ vysvětlil starosta Vondra.

 

Fotogalerie

 

Předešlé aktuality

Dětské hřiště u Mateřské školy Jahoda

Městská část Praha 14 v loňském roce revitalizovala z prostředků Evropské unie areál u Mateřské školy Jahoda. Nové dětské hřiště, včetně venkovní učebny, slouží výhradně dětem z této mateřinky. Areál je využíván nejen ke hrám, ale i k výuce a přípravě dětí na budoucí nástup do školy. Vzhledem k tomu, že není určen širší veřejnosti, prosíme abyste svými dětmi navštěvovali jiné, volně přístupné herní plochy. Jednou z nich je i hřiště umístěné přímo pod mateřskou školou Děkujeme moc za pochopení Zveřejněno: 12. dubna 2024  

Zveřejněno: 12.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Dotazníkové šetření v městské části Praha 14

Úřad městské části Prahy 14 zajišťuje již počtvrté dotazníkové šetření mezi obyvateli městské části, s cílem zjistit míru jejich spokojenosti s životem na území Prahy 14 a preferencemi v oblasti dopravy. Šetření probíhá vždy po třech letech v rámci pravidelného sledování indikátorů udržitelnosti (evropské indikátory ECI A.1 a ECI A.3). Výsledky z minulých let naleznete na webu MČ Praha 14. Dotazníkové šetření bude probíhat od pondělí 15. dubna 2024 a potrvá po dobu jednoho měsíce. Oslovovat místní obyvatele na celém území městské části budou tazatelé, kteří jsou proškolení společností CI2, o. p. s. Prosíme proto oslovené občany, aby věnovali svůj čas a odpověděli tazatelům na

Zveřejněno: 10.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Web Prahy 14 bodoval v prestižní soutěži Zlatý erb

Webové stránky městské části Praha 14, které v nedávné době prošly zásadní modernizací, uspěly v krajském kole 26. ročníku soutěže Zlatý erb 2024. Zástupci radnice při slavnostním ceremoniálu v Rezidenci primátora v Praze obdrželi diplomy za 2. místo v kategorii "Nejlepší webový portál městské části Praha 1 až Praha 22" a za Cenu veřejnosti. Prestižní soutěž pořádá spolek Český zavináč, hlavním partnerem je společnost GORDIC. V letošním ročníku se automaticky hodnotily, resp. hodnotí všechny obce s rozšířenou působností (ORP) ve 12 krajích. V Praze jsou ekvivalentem této kategorie městské části Praha 1 až Praha 22 pověřené výkonem státní správy. Zachovaná

Zveřejněno: 10.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Den Země a Reuse den Prahy 14

V rámci tradiční celosvětové události Den Země organizuje MČ Praha 14 již po jedenácté ekologickou kampaň letos nazvanou „Den Země a Reuse den na Praze 14“.  Na akci se podílí také místní základní a mateřské školy, partnerské a neziskové organizace. Akce proběhne ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 10 do 18 hodin na prostranství před stanicí metra Rajská zahrada. Nosnými tématy pro letošní rok bude udržitelnost a recyklace. Den Země bude jako každoročně především ukázkou aktivit místních základních škol k danému tématu. V doprovodném programu je připraveno vystoupení dětí z mateřských i základních škol. Reuse den, který proběhne letos poprvé, bude

Zveřejněno: 9.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Setkání kultur zahájí hudebně komponovaný večer v KD Kyje

Letošní ročník Setkání kultur 2024 přivítá v Kulturním domě v Kyjích 13. dubna 2024 hudební skupinu Bengas, Evu Mišíkovou s kapelou E+Mausy a houslistu Josefa Šenkiho se svou kapelou. Večerem bude provázet moderátor Richard Samko. Hudební komponovaný večer začíná v 18 hodin a vstup je zdarma. Akce se koná za finanční podpory hl. m. Prahy.

Zveřejněno: 7.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktualityDalší aktuality