Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Veřejné fórum 2015

Nebuďte lhostejní ke svému okolí. Přijďte nám říci, co se vám v Praze 14 líbí nebo co byste rádi změnili. Takto zvali zástupci městské části Praha 14 na další ročník Veřejného fóra, který se uskutečnil v pondělí 16. března 2015 na půdě ZŠ Bratří Venclíků. Zapojit se do podvečerní diskuse o budoucnosti Prahy 14 projevila zájem téměř stovka lidí.

Tradičně se debatovalo u osmi kulatých stolů, přičemž každý z nich byl tématicky zaměřený na konkrétní agendu – například kulturu, sport a volný čas, sociální péči a bydlení či na dopravní infrastrukturu. Každý diskusní okruh měl svého politického garanta z řad volených zástupců a odborného garanta z řad zaměstnanců úřadu.

Výsledkem více než dvouhodinového živého setkání byl přítomnými občany odhlasovaný žebříček příležitostí a nedostatků, kterými by se podle obyvatel měla městská část zabývat a nabídnout řešení. „Zvolený seznam příležitostí a nedostatků půjde do ověřovací ankety, aby se k němu mohli vyjádřit i další občané městské části. Po vyhodnocení ankety budou výsledky Veřejného fóra finální a budou předloženy Radě a Zastupitelstvu městské části k řešení,“ vysvětlil starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra.

Nejčastěji na Veřejném fóru od občanů zaznívaly požadavky například na kultivaci prostoru v okolí Kyjského rybníka, omezení tranzitní dopravy přes Jiráskovu čtvrť a Aloisov či na urychlení výstavby lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích.

Samotné debatě u kulatých stolů předcházely prezentace starosty Prahy 14 Bc. Radka Vondry a ředitele kanceláře Národní sítě zdravých měst (NSZM) Ing. Petra Švece. Starosta ve svém vystoupení hovořil o tom, jak se městské části podařilo pokročit v naplňování podnětů z loňského fóra, ředitel Švec vysvětloval důležitost a přínosy  NSZM a Místní agendy 21 (MA21).

Právě v rámci tohoto mezinárodního programu, jehož cílem je zvyšovat kvalitu veřejné správy, městská část Praha 14 veřejná fóra pravidelně pořádá. „Účelem těchto setkání je dát občanům prostor, aby se zapojili do rozhodovacích procesů, aby nahlas řekli, co je trápí, případně přišli s užitečnými podněty na změny. Prostřednictvím veřejného fóra se mimo jiné také snažíme posilovat vztah mezi obyvateli městské části a radnicí a předcházet nedorozuměním či konfliktům,“ vysvětlil starosta Vondra.

 

Fotogalerie

 

Napsat komentář