Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Vojenské cvičení, zdroj ilustračního obrázku: Pixabay

Vojenské cvičení

Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha oznamuje, že se ve dnech 20. a 21. 9. 2021 uskuteční vojenské cvičení v objektu Pražských vodovodů a kanalizací, a. s. (Vodojem Klíčov, Mladoboleslavská 865/2). Konkrétně se jedná o výcvik aktivní zálohy, zaměřený na ochranu a obranu objektů důležitých pro obranu státu. Při cvičení, jehož se kromě armády zúčastní také složky Integrovaného záchranného systému (IZS), zejména Policie ČR, bude používána vojenská přepravní technika a ruční zbraně (střelba cvičným střelivem). Velitelství žádá obyvatele o pochopení. Činnost vojsk bude omezena na nezbytně nutnou míru, aby nedocházelo k neopodstatněnému rušení lidí žijících v přilehlých lokalitách.

Zveřejněno. 3. 9. 2021