Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích, zdroj ilustračního obrázku: Pixabay

Účast na předběžných tržních konzultacích

Městská část Praha 14 vyzývá dodavatele k účasti na předběžných tržních konzultacích, které se budou týkat možného budoucího rozvoje části lokality Broumarská. Cílem předběžných tržních konzultací a souvisejících postupů je:

a) informování dodavatelů o záměrech zadavatele,
b) zjištění informací o trhu a okruhu potenciálních dodavatelů,
c) zjištění informací o možnostech rozvoje a výstavby v definované lokalitě,
d) zjištění zájmu dodavatelů na rozvoji definované lokality,
e) zjištění způsobu a podmínek výběru partnera zadavatele, který záměr bude realizovat,
f) analýza možných návrhů rozvoje a výstavby lokality při respektování potřeb a zájmů zadavatele.

Výzva a veškeré podmínky provádění předběžných tržních konzultací včetně všech příloh jsou uvedeny a budou případně aktualizovány pouze na profilu zadavatele (EZAK).

Jednání s dodavateli ve smyslu výše uvedené výzvy se uskuteční 29. 6. 2021 od 12 hodin v prostorách Galerie 14 (nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most). Pro účast je třeba splnit podmínky uvedené na profilu zadavatele.

Zveřejněno: 11. 6. 2021