Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Výzva k výměně OP

V souvislosti s ukončením nouzového stavu dochází k ukončení platnosti stanoviska MV ČR ze dne 19. 3. 2020, na jehož základě bylo možno prokazovat totožnost i osobním dokladem, jehož platnost skončila po 1. 3. 2020. Upozorňujeme na tuto skutečnost a vyzýváme občany, jimž vypršela platnost občanských průkazů, aby v co nejkratší době požádali o jejich výměnu.

Zveřejněno: 10. 6. 2020

 

Napsat komentář