Život na Praze 14

Zahradní město Jordánská

Umístění: kat. území Kyje, východně od ulice Jordánská

Investor: Landia Managment, s.r.o., Evropská 810/136, Praha 6

Projektant: Architekti Headhand, s.r.o., U obecního dvora 799/7, Praha 1

Bydlení: 24 řadových domů, 9 rodinných domů, 2 bytové domy 3 + 4 NP, 2 domy pro seniory 4 NP, park s kavárnou (rezerva ZŠ, MŠ)

Kapacita: 90 bytových jednotek

Parkování: 110 parkovacích míst

Vybavení: park s restaurací, mateřská škola

Studie 2019

 

Zdroj: Mapy.cz