Život na Praze 14

ZÁSTAVBA JORDÁNSKÁ

OBYTNÝ SOUBOR JORDÁNSKÁ 24 RD

Umístění: kat. území Kyje, severovýchodní okraj stávající rodinné zástavby Kyjí mezi ulicemi Jordánská a Jamská

Investor: Landia Management, s.r.o., Evropská 810/136, Praha 6

Projektant: PIKAZ, s.r.o., Oldřichova 51, Praha 2

Kapacita: 24 izolovaných rodinných domů

Předpokládaná užitná plocha domů: 140 m 2 , 5+kk

Vznik nové obslužné komunikace ve směru S-J.

Probíhá realizace

 

Jor_mapa        Jor_obr1        Jor_obr2

 


ZAHRADNÍ MĚSTO JORDÁNSKÁ

Umístění: kat. území Kyje, východně od ulice Jordánská

Investor: Landia Managment, s.r.o., Evropská 810/136, Praha 6

Projektant: Architekti Headhand, s.r.o., U obecního dvora 799/7, Praha 1

Bydlení: 24 řadových domů, 9 rodinných domů, 2 bytové domy 3 + 4 NP, 2 domy pro seniory 4 NP, park s kavárnou (rezerva ZŠ, MŠ)

Kapacita: 90 bytových jednotek

Parkování: 110 parkovacích míst

Vybavení: park s restaurací, mateřská škola

Studie 2019

 

Zdroj: Mapy.cz

    

 


OBYTNÝ SOUBOR JORDÁNSKÁ – II. etapa

Umístění: kat. území Kyje, severovýchodní okraj stávající rodinné zástavby mezi ulicemi Jordánská a Jamská

Investor: Landia – Kyje s.r.o., s.r.o., Evropská 810/136, Praha 6

Projektant: Architekti Headhand, s.r.o., U obecního dvora 7, 111 00 Praha 1

Kapacita: 19 rodinných domů, jeden bytový dům o 6 bytových jednotkách

Vydáno územní rozhodnutí 2020

Obytný soubor Jordánská -II. Etapa - situace

 


OBYTNÝ SOUBOR JORDÁNSKÁ – III. etapa

Umístění: kat. území Kyje, severovýchodní okraj stávající rodinné zástavby mezi ulicemi Jordánská a Jamská

Investor: Landia Managment, s.r.o., Evropská 810/136, Praha 6

Projektant: Architekti Headhand, s.r.o., U obecního dvora 7, 111 00 Praha 1

Kapacita: 6 domů s pečovatelskou službou o 162 jednotkách

Vydáno územní rozhodnutí 2022

Jordánská III. etapa   Jordánská III. etapa- řez  Jordánská III. etapa- situace  Jordánská III. etapa- vizualizace