Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Změna dopravního režimu - Jahodnice, Jiráskova čtvrť

Změna dopravního režimu

Pro Jahodnici, Jiráskovu čtvrť, oblast Za Horou či ulice Tálínská a Hodějovská jsou typické vilky a rodinná zástavba. O to hůře obyvatelé těchto lokalit snášejí místní dopravní situaci – bezohledné chování některých řidičů, kteří si přes obytné čtvrti zkracují cestu a projíždějí jimi ve vysoké rychlosti, bez respektu k charakteru území a množství chodců, nedostatek parkovacích míst či živelné parkování bránící výjezdům ze vrat, případně průjezdu popelářů nebo vozů integrovaného záchranného systému.

Mnozí řidiči si neuvědomují, že v místech, kde nejsou vyznačena parkovací místa, musí po zaparkování zůstat vždy tři metry pro každý směr jízdy. V důsledku toho zde již léta dochází k případům nelegálního parkování, které policie – zejména s ohledem na problematickou situaci v oblasti – toleruje. Tedy vždy alespoň do doby, než někdo nenahlásí konkrétní přestupek. Pak již konat musí, protože jí zákon nařizuje zabývat se každým podnětem. Nelegálně zaparkovaná vozidla se tak stávala a stávají předmětem přestupkového řízení.

V reakci na podněty občanů připravila městská část návrh na dopravní opatření v uvedených lokalitách, jejichž cílem je parkovací místa vyznačit, resp. jednoznačně určit, kde se parkovat smí a kde nikoliv. „Často legalizujeme místa, kde se doposud parkovalo, ale také přidáváme nová, či měníme způsob stání, aby byl jejich počet navýšen. To vše je umožněno díky rozšíření stávajících obytných zón nebo zón 30, kde jsou normy vzhledem k nižší povolené rychlosti benevolentnější. Opatření jsou motivována cílem zvýšit bezpečnost, maximalizovat množství parkovacích míst a zklidnit dopravu. Parkování je proto často navrženo střídavě a rámci zón je uplatňována přednost zprava, což pomáhá k dodržování povolené rychlosti, a tím i k bezpečnosti všech účastníků. Vedlejším efektem je i snížení množství svislého dopravního značení, které zpřehlední veřejný prostor,“ uvedl místostarosta MČ Praha 14 Ing. Petr Hukal.

Návrhy opatření byly projednávány s občany na veřejných projednáních v loňském roce (více o veřejných projednáních v roce 2020). Podrobně se s nimi můžete seznámit v přiložených plánech. „Jsou kompromisem mezi požadavky všech zúčastněných stran – tedy občanů, městské části a dalších dotčených orgánů, například Policie ČR. Vzhledem k tomu, že řešené území je rozsáhlé, a tudíž i realizace jednotlivých kroků finančně náročná, bude dopravní značení a další potřebné úpravy osazováno postupně. Dle dohody s občany vše zveřejňujeme v předstihu, přičemž předpokládáme zahájení první části v polovině tohoto roku. Děkujeme za trpělivost,“ řekl místostarosta Hukal.

Příprava nového dopravního značení a dalších úprav v dotčených lokalitách byla velmi náročná. Zejména časově. „Jak jsem již zmínil, řešené území je rozsáhlé. Proto se kromě občanů k navrhovaným změnám vyjadřovalo i mnoho dotčených orgánů. Na délce projednávání se navíc podepsala i pandemie covid-19. Jsem moc rád, že jsme v cíli přípravné fáze a že se konečně můžeme pustit do samotných úprav. Věřím, že jejich realizací dopravní situaci v lokalitách výrazně pomůžeme,“ uzavřel místostarosta Hukal.

Návrhy dopravních opatření:

Zveřejněno: 7. 4. 2021