Čtrnáctka podle vás

Návrhy - 2. ročník

 

PODANÉ PROJEKTY

PTAČÍ STEZKA (Mgr. Irena Bátrlová, 180 340 Kč)

Projekt na vybudování ptačí stezky, jejímž stěžejním bodem je informační tabule s názvem „Ptáci, které můžeme u rybníku Aloisov vidět“. Umístěna by byla u pěší cesty v Centrálním parku na Černém Mostě a informovala by občany o druzích ptáků, které se vyskytují u daného rybníku. Návrh dále počítá s umístěním třech ptačích budek a krmítka.

UMÍSTĚNÍ:

PRVKY:

 

ÚPRAVA PÁSU SILNIČNÍ VEGETACE (Bc. Josef Voráček, Dis)

Osázení pásu silniční vegetace od domu Chlumecká č. p. 1231 až po dům Chlumecká č. p. 821 v okolí podchodu keři tvořícími plot pro zamezení parkování automobilů na chodníku. Výrazně by tím došlo k omezení ohrožení chodců, snížení prašnosti a zlepšení estetické stránky chodníku.

PŘED:

UMÍSTĚNÍ:

 

RAJSKÁ ZAHRÁDKA V ULICI SLÉVAČSKÁ (Mgr. Eva Straková, 187 500 Kč)

Záměrem projektu je vybudování květinové „rajské“ zahrádky blízko autobusové zastávky Žárská na ulici Slévačská na Lehovci. V návrhu se počítá s 4-5 obdélníkovými záhonky, kde budou vysázeny převážně letní trvalky, podle možnosti suchomilné byliny a keře.

PŘED:

UMÍSTĚNÍ:

VIZUALIZACE:

 

STOP ZEVLING WINTER EDITION VOL. 1 (Vojtěch Havlovec, 198 000 Kč)

Alternativní verze zářijového, dnes již legendárního, festivalu Stop Zevling. Akce bude spíše komunitní a především pro obyvatele P 14.

Bude-li dostatek sněhu, pak na programu nebudou chybět tyto sporty a aktivity:

– hokej na rybníku Martiňák
– sáňkování
– koulovačka
– snowboard jump contest
– závody na bobech z kopce
– soutěž o nejhezčího sněhuláka
– závody husky
– koncerty
– ledový bar a další zimní aktivity

Vstup na akci je zdarma a situována bude dle počasí (před metrem Černý Most nebo v parku U Čeňku). Pokud sníh nebude, vypůjčí se vodní děla a dovezou se z ledního stadionu v Letňanech.

 

LIGA MISTRŮ PRAHY 14 – 2020 (Michal Zábranský, 82 000 Kč)

Projekt navazuje na úspěšnou a v roce 2019 progresivní turnajovou soutěž. Počítá se čtyřmi turnaji – podle čtyř ročních období. Bude se hrát o putovní pohár, který na konci všech turnajů obdrží jeden z týmů. Turnaje budou mít samostatný ranking a budou celkově počítané do tabulky, každý turnaj má mít jiný systém hraní a jiný styl hraní. Někdy se hráči utkají venku, jindy uvnitř. Zápasy se odehrají napříč celou Prahou 14.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ TURNAJŮ:

březen 2020 – Černý Most, ZŠ Vybíralova, styl hraní 4 +1
červen 2020 – Hutě, multifunkční hřiště v ulici Splavná, stal hraní 3 +1
srpen 2020 – Hloubětín, hřiště u ulice Zelenečská, styl hraní 3 na 3
prosinec 2020 – Lehovec, ZŠ Chvaletická (vnitřní hřiště), styl hraní 4 + 1

ODPOČINKOVÁ ZÓNA (Barbora Halásová, Anna Gabrišová, 354 000 Kč) – nerealizovatelné (projekt se nachází v nezastavitelném území)

Vybudování relaxační zóny u rozhledny Doubravka, prostoru pro setkávání obyvatel a návštěvníků rozhledny. V projektu se počítá se stavbou nového dřevěného altánu, dvou lavic, stolu a přidáním dvou odpadkových košů.

ZASTÍNĚNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U WORKOUTU NA JAHODNICI (Marie Mlynářová, 268 000 Kč)

Návrh na zastínění dětského hřiště na Jahodnici u workoutu nedaleko ulice U Hostavického potoka. Zastínění je navrhováno jako velká dřevěná pergola nad travnatou částí hřiště a pískoviště, tak aby děti v parných dne měly možnost hrát si v příjemném prostředí. Součástí návrhu je doplnění hřiště o lavičky a branku.

UMÍSTĚNÍ:

VIZUALIZACE:

 

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED MŠ JAHODNICE (Jan Rambousek, 374 436 Kč)

Návrh na zkrášlení a zpříjemnění prostoru před vstupem do MŠ Jahodnice, který je nevzhledný. Počítá se s úpravou terénu, přidáním laviček a výsadbou nových stromů.

VIZUALIZACE:

 

PARKOUR JAHODNICE (Jan Rambousek, 1 549 847 Kč)

Prostředí města neposkytuje dostatečný počet míst, kde si děti mohou osvojit přirozený způsob pohybu, tak jako ve volné přírodě. Parkourová hřiště dobře suplují toto přirozené prostředí a jejich mladí uživatelé tak mají možnost zlepšovat svoji kondici, motoriku a balanční schopnosti. Většina běžných dětských hřišť je koncipována jako zábavní, s velkým ohledem na absolutní bezpečnost. Parkourová hřiště jsou samozřejmě budována profesionálními firmami a každý detail je konzultován se zkušenými sportovci této disciplíny, tak aby jednotlivé prvky splňovaly bezpečností kritéria. Celkový koncept parkourových hřišť je však zaměřen na sportovnější pojetí volnočasových aktivit pro výrazně širší skupinu uživatelů.

Parkourové hřiště Jahodnice bude vybudováno v místě u „starého“ sídliště, kde se pohybují početné skupiny dětí, jež doposud nemají podobné místo pro aktivní trávení volného času.

UMÍSTĚNÍ:

VIZUALIZACE:

 

POLEPY ZASTÁVKOVÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ (Alice Rezková – 415 000 Kč)

Přístřešky u zastávek MHD včetně žel. zastávky Praha – Kyje jsou terčem vandalů, kteří prostřednictvím grafity či jiným způsobem poškozují prostor tohoto mobiliáře. Na základě pozitivních zkušenosti z ostatních měst doporučujeme stěny těchto přístřešků polepit tematickou fólií, využitelnou k propagačním účelům MČ. Před realizací polepu bude třeba vyplnit poškozené skleněné tabule za nové.

Předmětem této úpravy jsou:

  • Dva plechové přístřešky v žel. zastávce Praha – Kyje.
  • Výplně zastřešení podchodu v žel. zastávce Praha – Kyje (může být zvolena folie propouštějící světlo.
  • Přístřešky ve správě MČ P14 – Vajgarská (oba směry), Bryksova, Lomnická (oba směry) – celkem 5.

VIZUALIZACE: