Čtrnáctka podle vás

Návrhy - 2. ročník

 

PODANÉ PROJEKTY

PTAČÍ STEZKA (Mgr. Irena Bátrlová, 200 000 Kč) – realizovatelný

Projekt na vybudování ptačí stezky, jejímž stěžejním bodem je informační tabule s názvem „Ptáci, které můžeme u rybníku Aloisov vidět“. Umístěna by byla u pěší cesty v Centrálním parku na Černém Mostě a informovala by občany o druzích ptáků, které se vyskytují u daného rybníku. Návrh dále počítá s umístěním třech ptačích budek a krmítka.

Bližší informace o projektu, včetně položkového rozpočtu naleznete ZDE.

UMÍSTĚNÍ:

PRVKY:

 

ÚPRAVA PÁSU SILNIČNÍ VEGETACE (Bc. Josef Voráček, Dis) – stažen navrhovatelem

Osázení pásu silniční vegetace od domu Chlumecká č. p. 1231 až po dům Chlumecká č. p. 821 v okolí podchodu keři tvořícími plot pro zamezení parkování automobilů na chodníku. Výrazně by tím došlo k omezení ohrožení chodců, snížení prašnosti a zlepšení estetické stránky chodníku.

PŘED:

UMÍSTĚNÍ:

 

RAJSKÁ ZAHRÁDKA V ULICI SLÉVAČSKÁ (Mgr. Eva Straková, 187 500 Kč) – realizovatelný

Záměrem projektu je vybudování květinové „rajské“ zahrádky blízko autobusové zastávky Žárská na ulici Slévačská na Lehovci. V návrhu se počítá se 3 obdélníkovými záhonky, kde budou vysázeny převážně trvalky, podle možnosti suchomilné byliny a keře.
Realizace a údržba by proběhla ve spolupráci s obyvateli přilehlého domu.

Bližší informace o projektu, včetně položkového rozpočtu naleznete ZDE.

PŘED:

UMÍSTĚNÍ:

VIZUALIZACE:

 

STOP ZEVLING WINTER EDITION VOL. 1 (Vojtěch Havlovec, 198 000 Kč) – realizovatelný

Alternativní verze zářijového, dnes již legendárního, festivalu Stop Zevling. Akce bude spíše komunitní a především pro obyvatele P 14. Projekt počítá se zasněžením kopce pod Plechárnou a závody ve snowboardu v tzv. JIB (závod na překážkách, zábradlí a bednách). Kategorie budou rozděleny do tří: profesionálové, ženy a amatéři. Vstup na akci zdarma.

Doplňkové aktivity:

  • hokej na rybníku Martiňák (v případě ledu)
  • sáňkování (v případě možnosti sněhu)
  • koulovačka (v případě možnosti sněhu)
  • soutěž o nejhezčího sněhuláka či jiný workshop
  • koncerty
  • ledový bar a další zimní aktivity

Bližší informace o projektu, včetně položkového rozpočtu naleznete ZDE.

 

LIGA MISTRŮ PRAHY 14 – 2020 (Michal Zábranský, 82 000 Kč) – realizovatelný

Projekt navazuje na úspěšnou a v roce 2019 progresivní turnajovou soutěž. Počítá se čtyřmi turnaji – podle čtyř ročních období. Bude se hrát o putovní pohár, který na konci všech turnajů obdrží jeden z týmů. Turnaje budou mít samostatný ranking a budou celkově počítané do tabulky, každý turnaj má mít jiný systém hraní a jiný styl hraní. Někdy se hráči utkají venku, jindy uvnitř. Zápasy se odehrají napříč celou Prahou 14.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ TURNAJŮ:

březen 2020 – Černý Most, ZŠ Vybíralova, styl hraní 4 +1
červen 2020 – Hutě, multifunkční hřiště v ulici Splavná, stal hraní 3 +1
srpen 2020 – Hloubětín, hřiště u ulice Zelenečská, styl hraní 3 na 3
prosinec 2020 – Lehovec, ZŠ Chvaletická (vnitřní hřiště), styl hraní 4 + 1

Bližší informace o projektu, včetně položkového rozpočtu naleznete ZDE.

 

HRY NA CHODNÍK ANEB OŽIVENÍ STARÉHO BETONU (Veronika Smrčková, 88 650 Kč) – realizovatelný

V ulici Doležalova a Generála Janouška se nachází dva velké betonové kruhy dnes už neznámého účelu. Na jejich povrch bude nastříkáno několik barevných her pro malé i větší děti. Kreativně se využijí zanedbaná zákoutí, bude vytvořeno hřiště, které se nedá rozbít a nevyžaduje žádnou údržbu a navíc rozzáří okolí veselými barvami. Děti budou zdolávat opičí dráhu, skákat do dálky, procvičovat barvy nebo abecedu.

Bližší informace o projektu, včetně položkového rozpočtu naleznete ZDE.

PŘED:

VIZUALIZACE:

 

DŘEVĚNÉ MOLO U KYJSKÉHO RYBNÍKA (Mgr. Tomáš Mika, 200 000 Kč) – realizovatelný

Realizace dřevěného mola na Kyjském rybníku, která by řešila chybějící pohodlný vstup do vody pro všechny zájemce o koupání. Stejně tak by i zjednodušila v zimě obouvání bruslí s okamžitým vstupem na ledovou plochu bez ničení bruslí na břehu rybníka. Návrh počítá také s dřevěným žebříkem pro ty, kteří si do vody raději slezou, než skočí. Molo by bylo umístěno na konci ulice Za školou.

Bližší informace o projektu, včetně položkového rozpočtu naleznete ZDE.

VIZUALIZACE:

 

 

ZAŽÍT ALEJ JINAK (Petra Junková, 14 250 Kč) – realizovatelný

Výsadba jarních cibulovin kolem stromové aleje pro pěší vedoucí k vlakové zastávce Praha – Dolní Počernice. Cílem je nejen zkrášlení veřejného prostranství, ale také posílení sousedských vztahů při společné výsadbě. Rádi bychom oslovili zejména širší veřejnost využívající alej při každodenní cestě do práce, do školy nebo jen k procházkám po okolí.

Vysázeny by byly například tyto rostliny: bledule, sněženky, tulipány, snědek, krokusy, narcisy,…

Bližší informace o projektu, včetně položkového rozpočtu naleznete ZDE.

UMÍSTĚNÍ:

 

VEŘEJNÁ BYLINKOVNA (Božena Reisová, 46 000 Kč) – realizovatelný

Úprava veřejné bylinkovny, která se nachází na Černém Mostě nedaleko volnočasového centra Plechárna (u křižovatky Vybíralova x Bryksova). Projekt počítá s doplněním zahradní zeminy, zřízením vnitřních cestiček, výsadbou nových bylin a oplocením.

Bližší informace o projektu, včetně položkového rozpočtu naleznete ZDE.

UMÍSTĚNÍ:

VIZUALIZACE:

 

NOVÝ CHODNÍČEK NA METRO HLOUBĚTÍN (Zuzana Kňazeová, 200 000 Kč) – realizovatelný

Východní částí vnitrobloku Mochovská je vedena „zkratka“ na metro, kudy denně prochází mnoho lidí. Zkratka je vyložená úzkým pásem dlaždic a vyhýbá se starým sušákům na prádlo.

Návrh na vylepšení spočívá v přesunutí stávajícího sušáku, rozšířením chodníčku tak, aby míjející se lidé nemuseli šlapat po trávě a květinovým záhonem pro zkrášlení a zpříjemnění cesty.

Když popustíme uzdu fantazii, může toho přibýt ještě více: cvičební prvky nebo lavičky ve stínu stromů.

Bližší informace o projektu, včetně položkového rozpočtu naleznete ZDE.

UMÍSTĚNÍ:

PŘED:

VIZUALIZACE: 

 

ODPOČINKOVÁ ZÓNA (Barbora Halásová, Anna Gabrišová, 354 000 Kč) – nerealizovatelné (projekt se nachází v nezastavitelném území)

Vybudování relaxační zóny u rozhledny Doubravka, prostoru pro setkávání obyvatel a návštěvníků rozhledny. V projektu se počítá se stavbou nového dřevěného altánu, dvou lavic, stolu a přidáním dvou odpadkových košů.

ZASTÍNĚNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U WORKOUTU NA JAHODNICI (Marie Mlynářová, 525 154 Kč) – realizovatelný

Návrh na zastínění dětského hřiště na Jahodnici u workoutu nedaleko ulice U Hostavického potoka. Zastínění je navrhováno jako velká dřevěná pergola nad travnatou částí hřiště a pískoviště, tak aby děti v parných dne měly možnost hrát si v příjemném prostředí. Součástí návrhu je doplnění hřiště o lavičky.

Bližší informace o projektu, včetně položkového rozpočtu naleznete ZDE.

UMÍSTĚNÍ:

VIZUALIZACE:

 

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED MŠ JAHODNICE (Jan Rambousek, 374 436 Kč) – stažen navrhovatelem

Návrh na zkrášlení a zpříjemnění prostoru před vstupem do MŠ Jahodnice, který je nevzhledný. Počítá se s úpravou terénu, přidáním laviček a výsadbou nových stromů.

VIZUALIZACE:

 

PARKOUR JAHODNICE (Jan Rambousek, 1 549 847 Kč) – realizovatelný

Prostředí města neposkytuje dostatečný počet míst, kde si děti mohou osvojit přirozený způsob pohybu, tak jako ve volné přírodě. Parkourová hřiště dobře suplují toto přirozené prostředí a jejich mladí uživatelé tak mají možnost zlepšovat svoji kondici, motoriku a balanční schopnosti. Většina běžných dětských hřišť je koncipována jako zábavní, s velkým ohledem na absolutní bezpečnost. Parkourová hřiště jsou samozřejmě budována profesionálními firmami a každý detail je konzultován se zkušenými sportovci této disciplíny, tak aby jednotlivé prvky splňovaly bezpečností kritéria. Celkový koncept parkourových hřišť je však zaměřen na sportovnější pojetí volnočasových aktivit pro výrazně širší skupinu uživatelů.

Parkourové hřiště Jahodnice bude vybudováno v místě u „starého“ sídliště, kde se pohybují početné skupiny dětí, jež doposud nemají podobné místo pro aktivní trávení volného času.

Bližší informace o projektu, včetně položkového rozpočtu naleznete ZDE.

UMÍSTĚNÍ:

VIZUALIZACE:

 

POLEPY ZASTÁVKOVÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ (Alice Rezková – 415 000 Kč) – realizovatelný

Přístřešky u zastávek MHD jsou terčem vandalů, kteří prostřednictvím grafity či jiným způsobem poškozují prostor tohoto mobiliáře. Na základě pozitivních zkušenosti z ostatních měst doporučujeme stěny těchto přístřešků polepit tematickou fólií, využitelnou k propagačním účelům MČ. Před realizací polepu bude třeba vyplnit poškozené skleněné tabule za nové.

Předmětem této úpravy jsou přístřešky ve správě MČ P14.

Bližší informace o projektu, včetně položkového rozpočtu naleznete ZDE.

VIZUALIZACE:

 

PSÍ HŘIŠTĚ NA RAJSKÉM VRCHU (Veronika Smrčková, 739 050 Kč) – realizovatelný

Cílem je vybudovat oplocený prostor pro aktivní trávení času se psem. První psí hřiště na Černém Mostě bude disponovat několika překážkami, volným prostorem na hru s hračkami a psi mezi sebou, lavičkou pro odpočinek páníčků a košem se zásobníkem na pytlíky. Zvoleným místem chodí hodně lidí venčit směrem na Doubravku, Čihadla i zadem kolem pole do parku U Čeňku.

Umístění hřiště ZDE.
Bližší informace o projektu, včetně položkového rozpočtu naleznete ZDE.

PŘED:

VIZUALIZACE:

 

VYHLÍDKA VLKOVICKÁ (Alice Rezková, 650 000 Kč) – realizovatelný

Vlkovická ulice je příjemná spojnice pro procházky i projížďky mezi Jiráskovou čtvrtí a Kyjským rybníkem. Nad ulicí je skrytá (zarostlá) vyhlídka na romantický meandr Rokytky. Předmětem záměru je úprava pěšiny, zeleně a vybudování dřevěné vyhlídky s lavičkami a stolkem. Vznikne zde pěkné místo na relaxaci i piknik.

Bližší informace o projektu, včetně položkového rozpočtu naleznete ZDE.