Samospráva ÚMČ Praha 14

MAP II. - Zápisy z roku 2019

Řídící výbor

Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro brannou výchovu

Seznam místní lídrů