Samospráva ÚMČ Praha 14

19

Číslo Jednání Soubor
444/RMČ/2011 k vyhodnocení zakázky na dodávku prodejních mobilních stánků k projektu Farmářské trhy na Praze 14 spolufinancovaného z prostředků Revolvingového fondu MŽP
444/RMČ/2011 k vyhodnocení zakázky na dodávku prodejních mobilních stánků k projektu Farmářské trhy na Praze 14 spolufinancovaného z prostředků Revolvingového fondu MŽP
445/RMČ/2011 k návrhu na přijmutí finančního daru od obch. spol. BigBoard Praha, a. s. ve výši 400.000 Kč
445/RMČ/2011 k návrhu na přijmutí finančního daru od obch. spol. BigBoard Praha, a. s. ve výši 400.000 Kč
446/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0190/2011/OSMI/1050 MŠ Zelenečská č. p. 500, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce ZTI
446/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0190/2011/OSMI/1050 MŠ Zelenečská č. p. 500, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce ZTI
447/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
447/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
448/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
448/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
449/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 do osobního vlastnictví Otevřít dokument
449/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 do osobního vlastnictví Otevřít dokument
450/RMČ/2011 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
450/RMČ/2011 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
451/RMČ/2011 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 42.368 Kč váznoucí na bytě v č. p. 670, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
451/RMČ/2011 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 42.368 Kč váznoucí na bytě v č. p. 670, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
452/RMČ/2011 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 2.121 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 1133, ulice Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
452/RMČ/2011 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 2.121 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 1133, ulice Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
453/RMČ/2011 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení vyčíslených k 8. 8. 2011 na částku 2.141 Kč za pozdní úhradu dluhu za užívání bytu v č. p. 766, ulice Rochovská, Praha 9 a k žádosti na uzavření splátkového kalendáře na zaplacení vyúčtování služeb za rok 2010 ve výši 4.257 Kč v měsíčních splátkách po 500 Kč Otevřít dokument
453/RMČ/2011 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení vyčíslených k 8. 8. 2011 na částku 2.141 Kč za pozdní úhradu dluhu za užívání bytu v č. p. 766, ulice Rochovská, Praha 9 a k žádosti na uzavření splátkového kalendáře na zaplacení vyúčtování služeb za rok 2010 ve výši 4.257 Kč v měsíčních splátkách po 500 Kč Otevřít dokument
454/RMČ/2011 k návrhu na souhlas se změnou účelu užívání části nebytových prostor v objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 a s uzavřením podnájemní smlouvy Otevřít dokument
454/RMČ/2011 k návrhu na souhlas se změnou účelu užívání části nebytových prostor v objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 a s uzavřením podnájemní smlouvy Otevřít dokument
455/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o umístění prezentačních obrazovek mezi příspěvkovou organizací KVIZ Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
455/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o umístění prezentačních obrazovek mezi příspěvkovou organizací KVIZ Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
456/RMČ/2011 k ověřeným problémům Zdravé městské části Praha 14 Otevřít dokument
456/RMČ/2011 k ověřeným problémům Zdravé městské části Praha 14 Otevřít dokument
457/RMČ/2011 k žádosti Organizace na pomoc uprchlíkům o změnu projektu Odborné sociální poradenství s důrazem na rodiče dětí navštěvujících ZŠ na Praze 14 Otevřít dokument
457/RMČ/2011 k žádosti Organizace na pomoc uprchlíkům o změnu projektu Odborné sociální poradenství s důrazem na rodiče dětí navštěvujících ZŠ na Praze 14 Otevřít dokument
458/RMČ/2011 k úpravě vztahů městské části Praha 14 s azylantem zapojeným do Státního integračního programu v roce 2011 a v letech následujících Otevřít dokument
458/RMČ/2011 k úpravě vztahů městské části Praha 14 s azylantem zapojeným do Státního integračního programu v roce 2011 a v letech následujících Otevřít dokument
459/RMČ/2011 k vyhodnocení nabídek ke zveřejněnému záměru na bezúplatné poskytnutí části pozemku parc. č. 72 a části pozemku parc. č. 82, k. ú. Černý Most, které má městská část Praha 14 vypůjčeny od hl. m. Prahy, organizátorovi farmářských trhů Otevřít dokument
459/RMČ/2011 k vyhodnocení nabídek ke zveřejněnému záměru na bezúplatné poskytnutí části pozemku parc. č. 72 a části pozemku parc. č. 82, k. ú. Černý Most, které má městská část Praha 14 vypůjčeny od hl. m. Prahy, organizátorovi farmářských trhů Otevřít dokument
460/RMČ/2011 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Zajištění štítové zdi, Praha 9, k. ú. Hloubětín - Hloubětínská č. p. 55 Otevřít dokument
460/RMČ/2011 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Zajištění štítové zdi, Praha 9, k. ú. Hloubětín - Hloubětínská č. p. 55 Otevřít dokument
461/RMČ/2011 k prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu pronájmu pozemku parc. č. 1072/185 k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
461/RMČ/2011 k prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu pronájmu pozemku parc. č. 1072/185 k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
462/RMČ/2011 k prominutí dlužné částky a smluvní pokuty za pronájem části pozemku parc. č. 2626/46, 2626/11 a 2626/13, k. ú. Kyje Otevřít dokument
462/RMČ/2011 k prominutí dlužné částky a smluvní pokuty za pronájem části pozemku parc. č. 2626/46, 2626/11 a 2626/13, k. ú. Kyje Otevřít dokument
463/RMČ/2011 k žádosti MHMP OESVM o stanovisko ke zřízení letní předzahrádky na pozemku parc. č. 221/282, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
463/RMČ/2011 k žádosti MHMP OESVM o stanovisko ke zřízení letní předzahrádky na pozemku parc. č. 221/282, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
464/RMČ/2011 k žádosti MHMP OESVM o stanovisko ke zřízení letní předzahrádky na pozemku parc. č. 486, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
464/RMČ/2011 k žádosti MHMP OESVM o stanovisko ke zřízení letní předzahrádky na pozemku parc. č. 486, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
465/RMČ/2011 k žádosti firmy I+J DEVELOPMENT, s. r. o., o stanovisko k využití pozemků v k. ú. Hloubětín, pro účely nové stavby hotelu Alex Otevřít dokument
465/RMČ/2011 k žádosti firmy I+J DEVELOPMENT, s. r. o., o stanovisko k využití pozemků v k. ú. Hloubětín, pro účely nové stavby hotelu Alex Otevřít dokument
466/RMČ/2011 k přijetí daru od obchodní společnosti I+J DEVELOPMENT, s. r. o., Praha 9 na zlepšení občanské vybavenosti Otevřít dokument
466/RMČ/2011 k přijetí daru od obchodní společnosti I+J DEVELOPMENT, s. r. o., Praha 9 na zlepšení občanské vybavenosti Otevřít dokument
467/RMČ/2011 k návrhu na uzavření kupních smluv na prodej pozemků funkčně spjatých s bytovým domem č. p. 720-721, na Poděbradské ulici, v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
467/RMČ/2011 k návrhu na uzavření kupních smluv na prodej pozemků funkčně spjatých s bytovým domem č. p. 720-721, na Poděbradské ulici, v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
468/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelů komunikační sítě do pozemků městské části Praha 14 v k. ú. Hostavice se společností Telefónica Czech Republic, a. s. Otevřít dokument
468/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelů komunikační sítě do pozemků městské části Praha 14 v k. ú. Hostavice se společností Telefónica Czech Republic, a. s. Otevřít dokument
469/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0259/2011/OSMI/1050 k realizaci projektu ZŠ Gen. Janouška - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
469/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0259/2011/OSMI/1050 k realizaci projektu ZŠ Gen. Janouška - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
470/RMČ/2011 k návrhu na pověření Mgr. Hany Seifertové, statutární zástupkyně PaedDr. Blanky Borové, ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 k zastupování ředitelky MŠ v plném rozsahu do doby jmenování nové ředitelky MŠ Otevřít dokument
470/RMČ/2011 k návrhu na pověření Mgr. Hany Seifertové, statutární zástupkyně PaedDr. Blanky Borové, ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 k zastupování ředitelky MŠ v plném rozsahu do doby jmenování nové ředitelky MŠ Otevřít dokument
471/RMČ/2011 k návrhu na stanovení příplatku za vedení Mgr. Haně Seifertové, pověřené vedením Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 do doby jmenování nové ředitelky Otevřít dokument
471/RMČ/2011 k návrhu na stanovení příplatku za vedení Mgr. Haně Seifertové, pověřené vedením Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 do doby jmenování nové ředitelky Otevřít dokument
472/RMČ/2011 k návrhu na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
472/RMČ/2011 k návrhu na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
473/RMČ/2011 k návrhu na jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
473/RMČ/2011 k návrhu na jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
474/RMČ/2011 k informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ Otevřít dokument
474/RMČ/2011 k informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ Otevřít dokument
475/RMČ/2011 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané v rámci otevřeného řízení Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro městskou část Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci Otevřít dokument
475/RMČ/2011 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané v rámci otevřeného řízení Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro městskou část Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci Otevřít dokument