Samospráva ÚMČ Praha 14

29

Číslo Jednání Soubor
1/RMČ/2020 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
2/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j.: 0310/2019/SMP14/1070 ze dne 26. 6. 2019, a to na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou Otevřít dokument
3/RMČ/2020 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího podnikání, garážové stání č. 2, v objektu č. p. 849 ulice Generála Janouška, 198 00 Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
4/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 ke změně stavby před dokončením Obytná lokalita Černý Most Otevřít dokument
5/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k záměru Obytný soubor Jordánská 2. etapa na pozemku parc. č. 2587/11 kat. území Kyje při ul. Jordánská Otevřít dokument
6/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k záměru přestavba EGC Kardašovská 393 na bytový dům, na pozemcích parc. č. 566/26 a parc. č. 566/59 k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
7/RMČ/2020 k návrhu Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 14 a obchodní společností Kardašovská Properties a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7 Otevřít dokument
8/RMČ/2020 k návrhu na schválení Memoranda o podpoře osobní železniční dopravy ve spolupráci MČ Praha 10 a MČ Praha 14 Otevřít dokument
9/RMČ/2020 k návrhu na 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
10/RMČ/2020 rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na roky 2021 a 2022 Otevřít dokument
11/RMČ/2020 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
12/RMČ/2020 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
13/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu služebního bytu mezi Základní školou, Praha 9 - Černý Most II., Gen. Janouška 1006 a zaměstnancem školy Otevřít dokument
14/RMČ/2020 k podání žádostí o podporu na akce Energetická renovace 7 mateřských škol na Praze 14 a Zelené střechy ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Generála Janouška v rámci 121. výzvy z Operačního programu Životní prostředí a 119. výzvy z Operačního programu Životní prostředí Otevřít dokument
15/RMČ/2020 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce nábytku mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
16/RMČ/2020 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2020 Otevřít dokument
17/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 32 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území MČ Praha 14 Otevřít dokument
18/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění vedení komunikační sítě do pozemku parc. č. 19/1 a parc. č. 2717/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
19/RMČ/2020 k vyslovení nesouhlasu k navržené změně Statutu hl.m.Prahy Otevřít dokument