Samospráva ÚMČ Praha 14

46

Číslo Jednání Soubor
572/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
573/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 756, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
574/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 752, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
575/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 758, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
576/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
577/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
578/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
579/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
580/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
581/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
582/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
583/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
584/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
585/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
586/RMČ/2020 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy výpovědí Otevřít dokument
587/RMČ/2020 k návrhu na zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 19, Rochovská 764, 198 00 Praha 14 Otevřít dokument
588/RMČ/2020 k návrhu na zajištění realizace výmalby společných prostor bytových domů ve správě společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
589/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0001/2018/SMP14/1101 na zajištění servisu výtahů v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
590/RMČ/2020 k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2019 a souhlasu s rozdělením zisku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2019 ve výši 54.630,23 Kč Otevřít dokument
591/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
592/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
593/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
594/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
595/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace zaměstnanců SP Černý Most, s.r.o. - přidělení bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
596/RMČ/2020 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci na projekt Komunitní akce v Praze 14, v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021 Otevřít dokument
597/RMČ/2020 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci na projekt Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2021, v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021 Otevřít dokument
598/RMČ/2020 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci hl. m. Prahy na projekt Setkání kultur 2021 v rámci Programu v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2021 Otevřít dokument
599/RMČ/2020 k informaci o provedené kontrole celkového vyúčtování veřejné sbírky za období od 16. 11. 2020 do 30. 3. 2020. Veřejná sbírka, která byla vyhlášena za účelem získání peněžních prostředků na pomoc obyvatelům domů v ul. Kpt. Stránského 995/4 a 996/2 postižených požárem ze dne 14. 11. 2019. Otevřít dokument
600/RMČ/2020 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
601/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k částečné zástavbě funkční plochy VV domy s pečovatelskou službou na pozemku parc. č. 2587/11 k. ú. Kyje při ul. Jordánská Otevřít dokument
602/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení na záměr Stavební úpravy, nástavba a přístavba k budově č. p. 1425 Praha, Kyje, ul. Za Černým mostem Otevřít dokument
603/RMČ/2020 k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
604/RMČ/2020 k návrhu na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
605/RMČ/2020 k poskytnutí příspěvku na provoz mateřským a základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
606/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu stavební práce Vybudování odborných učeben na základních školách Otevřít dokument
607/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky na dodávky Vybudování odborných učeben na základních školách zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení Otevřít dokument
608/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Hloubětínská Otevřít dokument
609/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku o hrazení nájemného každoročně na období od 15. 3. - 30. 9. ke smlouvě o nájmu pozemku č. 0779/2018/OSM/1070 Otevřít dokument
610/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. j. 0565/2015/OSM/1080 za účelem změny platnosti smlouvy Otevřít dokument
611/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 2768/2 a 2886/2, oba v katastrálním území Kyje Otevřít dokument
612/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Otevřít dokument