Samospráva ÚMČ Praha 14

57*

Číslo Jednání Soubor
195/RMČ/2017 k uzavření dohody o ukončení smlouvy o zajištění služeb souvisejících s přípravou časopisu a ostatních tiskovin ze dne 21. 12. 2011, čj. 0608/2011/OPM/1100, mezi společností PRINCO International, spol. s r. o., IČ: 45270481, se sídlem Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
196/RMČ/2017 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka 32 výstavních stojanů včetně výplní Otevřít dokument
197/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční služby - koupaliště s kořenovou čističkou Biotop Kyje Otevřít dokument
198/RMČ/2017 k uzavření dohody o ukončení nájmu budovy č. p. 9 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
199/RMČ/2017 k předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 1 Operačního programu Praha - pól růstu ČR (Výzva č. 8 - Inovační poptávka veřejného sektoru) na realizaci projektu Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací Otevřít dokument