Samospráva ÚMČ Praha 14

57

Číslo Jednání Soubor
200/RMČ/2017 ke změně člena Řídícího výboru MAP Praha 14 Otevřít dokument
201/RMČ/2017 k zajištění divadelního představení pro nejmenší v rámci projektu Rozvoj komunitního života na Praze 14, reg. Č.CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000072, který je spolufinancován z prostředků EU (Operační program Praha pól růstu) Otevřít dokument
202/RMČ/2017 k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
203/RMČ/2017 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní do rozpočtu zřizovatele MČ Praha 14 Otevřít dokument
204/RMČ/2017 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
205/RMČ/2017 k převedení majetku ze svěřené správy příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 do svěřené správy příspěvkové organizace Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
206/RMČ/2017 k převedení majetku ze svěřené správy příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 do svěřené správy příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
207/RMČ/2017 k převedení nepotřebného majetku z vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
208/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
209/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
210/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
211/RMČ/2017 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
212/RMČ/2017 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
213/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
214/RMČ/2017 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
215/RMČ/2017 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
216/RMČ/2017 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
217/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
218/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
219/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
220/RMČ/2017 Otevřít dokument
221/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o užívání nebytových prostor ze dne 6. 4. 2010 v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9, 198 00 Otevřít dokument
222/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání, v 1. nadzemním podlaží, místnost č. 162 o výměře 17,25 m2 , část místnosti č. 171 (čekárna) o výměře 6 m2 a podíl na soc. zázemí v místnostech č. 142, 143 o výměře 2,60 m2 , tj. o celkové výměře 25,85 m2 v objektu Polikliniky Černý Most Parník č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9, 198 00 Otevřít dokument
223/RMČ/2017 k návrhu na pronájem prostoru nesloužícího k podnikání o výměře 9m2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 767/16 ul. Rochovská, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
224/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace zaměstnanců SP Černý Most, s. r. o., přidělením bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
225/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 25 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
227/RMČ/2017 k informaci o výsledku kontroly MHMP se zaměřením na výkon přenesené působnosti na úseku krizového řízení Otevřít dokument
228/RMČ/2017 k návrhu na jmenování vedoucího odboru investičního Otevřít dokument
229/RMČ/2017 k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti místní Agendy 21 Otevřít dokument
230/RMČ/2017 k návrhu na přidělení dotací do výše 50 tis. Kč v Oblasti 1 - sociální a návazné služby na roky 2017-2018 Otevřít dokument
231/RMČ/2017 k návrhu na přidělení dotací nad 50 tis. Kč v Oblasti 1 - sociální a návazné služby na roky 2017-2018 Otevřít dokument
232/RMČ/2017 k žádosti MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 608 a 232/184, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
233/RMČ/2017 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 2832, díl č. 111, k. ú. Kyje Otevřít dokument
234/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 2575/472, parc. č. 2580/11, parc. č. 2581/10, parc. č. 2585/9, parc. č. 2779/1, parc. č. 2804, parc. č. 2575/453, parc. č. 2807/1, parc. č. 2575/477, parc. č. 2575/498, parc. č. 2575/502, parc. č. 2805, parc. č. 2575/501, parc. č. 2585/2, katastrální území Kyje Otevřít dokument