Samospráva ÚMČ Praha 14

6

Číslo Jednání Soubor
42/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
43/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
44/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
45/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
46/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
47/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
48/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
49/RMČ/2011 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 1071, ulice Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
50/RMČ/2011 k návrhu na revokaci usnesení č. 16/RMČ/2011 ze dne 3. 1. 2011 Otevřít dokument
51/RMČ/2011 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením obecního bytu č. 5, městské části Praha 14, Kardašovská 754/19, Praha 9, jako sídla fyzické osoby podnikající (OSVČ) Otevřít dokument
52/RMČ/2011 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
53/RMČ/2011 k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku na rok 2010 Otevřít dokument
54/RMČ/2011 k návrhu na jmenování členů a předsedy komise bezpečnostní a protidrogové Otevřít dokument
55/RMČ/2011 k návrhu na doplnění a jmenování člena komise pro rozvoj informačních technologií Otevřít dokument
56/RMČ/2011 k organizační změně v systematizaci pracovních míst k 1. 4. 2011 Otevřít dokument
57/RMČ/2011 k návrhu na změnu organizačního řádu Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
58/RMČ/2011 k návrhu na změnu organizační struktury příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
59/RMČ/2011 k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
60/RMČ/2011 k návrhu na podání žádostí o státní účelovou dotaci do Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2011 Otevřít dokument
61/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o monitoringu užívání návykových látek na území městské části Praha 14 a zajišťování terénního programu v roce 2011 Otevřít dokument
62/RMČ/2011 k návrhu na jmenování grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit a podpory realizace projektu Zdravá MČ - místní Agenda 21 Otevřít dokument
63/RMČ/2011 k návrhu na jmenování grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb Otevřít dokument
64/RMČ/2011 k návrhu na odstranění staveb garáží a ukončení nájemních smluv na pronájem pozemků v ul. Za Rokytkou, k. ú. Kyje Otevřít dokument
65/RMČ/2011 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1783/17 o výměře 2 m 2v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
66/RMČ/2011 k vyhodnocení nabídek obdržených k VZMR na služby v oblasti konzultační činnosti včetně právního poradenství pro zahájení a realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů EU Otevřít dokument
67/RMČ/2011 k návrhu výpovědi smlouvy na telekomunikační služby se spol. GTS Novera Otevřít dokument