Samospráva ÚMČ Praha 14

62

Číslo Jednání Soubor
356/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení smlouvy na pronájem nebytového prostoru MŠ Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
347/RMČ/2005 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost a změnu účastníka nájemní smlouvy č. NAN/58/01/003899/2004 na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
345/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1+1 v č. p. 777, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
344/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 746, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
343/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
341/RMČ/2005 k návrhu na snížení roční sazby z 1.028 Kč/m2 na 650 Kč/m2 za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 670 ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
340/RMČ/2005 k návrhu na schválení odpisových plánů základních a mateřských škol pro rok 2005 Otevřít dokument
355/RMČ/2005 k návrhu na pronájem lůžka v MŠ Paculova ul., č. p. 1115 pí Dorotě Jelínkové Otevřít dokument
354/RMČ/2005 k návrhu výběrového řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách na akce: Zastřešení sjezdů do garáží A, A1/1 a A1, Černý Most, Rekonstrukce terasy Vlčkova 1067 Otevřít dokument
353/RMČ/2005 k návrhu výběrového řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách na akce: Oprava ležatých a stoupacích rozvodů TUV a SV, Gen. Janouška 844-850, Oprava střechy Gen. Janouška 1060 Otevřít dokument
352/RMČ/2005 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby administrativní budovy na pozemku parc. č. 1263, 1264, 1266/3, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
351/RMČ/2005 k návrhu na uvolnění finančních prostředků pro ZŠ Praha 9, Chvaletická 918 na zajištění odměny pro tři osobní asistenty ve výši 180.000 Kč, kteří zajišťují pomoc čtyřem invalidním dětem upoutaným na invalidní vozík Otevřít dokument
350/RMČ/2005 k návrhu na uvolnění finančních prostředků na zakoupení a instalaci hlásiče s nepřetržitou asistenční službou ve výši 6.000 Kč pro paní Jindřišku Havelkovou, bytem Praha 9, Bobkova 710 Otevřít dokument
349/RMČ/2005 k návrhu na převedení stávající nájemní smlouvy na pronájem zahrádky na rod. příslušníka Otevřít dokument
348/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 946/7 o výměře 239 m2, k. ú. Kyje Otevřít dokument
346/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy v objektu Hloubětínská č. p. 55 Otevřít dokument
342/RMČ/2005 k návrhu na informaci o odstoupení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu v č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
339/RMČ/2005 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky u ZŠ Chvaletická ve výši 15.000 Kč Otevřít dokument
338/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o vel. 3 + 1, v domě č. p. 1053, ulice Doležalova, Praha 9, byt ve svěřené správě m. č. Praha 14 Otevřít dokument
337/RMČ/2005 k návrhu ke stanovení výše nájemného k bytu o velikosti 2+kk, v domě č. p. 755, Kardašovská Praha 9 Otevřít dokument
336/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + kk, v domě č. p. 1043, ulice Doležalova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
335/RMČ/2005 k návrhu na zadání zakázky k podání nabídky na Servis tiskáren, renovaci a recyklaci náplní do tiskáren dle ust. § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách Otevřít dokument
334/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění výzvy k podání nabídky na Zavedení systému řízení jakosti na ÚMČ Praha 14 dle normy ČSN EN ISO 9001: 2001 Otevřít dokument
333/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument