Samospráva ÚMČ Praha 14

63*

Číslo Jednání Soubor
343/RMČ/2021 k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 za rok 2020 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 14 za rok 2020 Otevřít dokument
344/RMČ/2021 k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2020 Otevřít dokument
345/RMČ/2021 k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
346/RMČ/2021 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, IČO: 70884498, Mateřské školy Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, IČO: 70884471 a Mateřské školy Jahodnice, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, IČO: 70919593 Otevřít dokument
347/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy objektu ZŠ Šimanovská - výdejna jídel Otevřít dokument