Samospráva ÚMČ Praha 14

67

Číslo Jednání Soubor
519/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 752, ul. Maňákova , Praha 9 Otevřít dokument
520/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská , Praha 9 Otevřít dokument
521/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská , Praha 9 Otevřít dokument
522/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 757, ul. Bryksova , Praha 9 Otevřít dokument
523/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova , Praha 9 Otevřít dokument
524/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka , Praha 9 Otevřít dokument
525/RMČ/2021 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
526/RMČ/2021 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
527/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská , Praha 9 Otevřít dokument
528/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská , Praha 9 Otevřít dokument
529/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská , Praha 9 Otevřít dokument
530/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků , Praha 9 Otevřít dokument
531/RMČ/2021 k návrhu na vydání souhlasu o zúžení strany nájemce a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu o velikosti 3 + 1, v č. p. 738, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
532/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s revokací usnesení č. 441/RMČ/2021 ze dne 19. 7. 2021 o přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu určitou - 1 rok Otevřít dokument
533/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 prostřednictvím výměny bytů Otevřít dokument
534/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.j.: 0577/2015/SMP14/1070 ze dne 20. 11. 2015 na prostory v objektu č. p. 625, ul. Kardašovská Otevřít dokument
535/RMČ/2021 k návrhu na změnu způsobu užívání předmětu nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 96,76 m 2 v objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
536/RMČ/2021 k návrhu na revokaci usnesení RMČ č. 444/RMČ/2021 ze dne 19. 7. 2021 Otevřít dokument
537/RMČ/2021 k programovému prohlášení Rady městské části Praha 14 pro volební období 2021 - 2022 Otevřít dokument
538/RMČ/2021 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů - připomínkové řízení Otevřít dokument
539/RMČ/2021 k návrhu na změnu ve složení Komise kultury a aktivit volného času Otevřít dokument
540/RMČ/2021 ke schválení Statutu Výboru pro školství, kulturu, sport a volný čas Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
541/RMČ/2021 k návrhu na schválení zajištění podkladů k přípravě soutěžních podmínek architektonicko - výtvarné soutěže umělecké dílo ve veřejném prostoru sídliště Vybíralova Otevřít dokument
542/RMČ/2021 k odvolání ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní z funkce Otevřít dokument
543/RMČ/2021 ke jmenování ředitele příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 Otevřít dokument
544/RMČ/2021 k návrhu na stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
545/RMČ/2021 k návrhu na poskytnutí dotací v programu Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14 na rok 2022 Otevřít dokument
546/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 Otevřít dokument
547/RMČ/2021 k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
548/RMČ/2021 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru v celkové hodnotě 9.500 Kč pro příspěvkovou organizaci Praha 14 kulturní Otevřít dokument
549/RMČ/2021 k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
550/RMČ/2021 k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
551/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování preventivní a běžné údržby počítačové sítě ZŠ Kyje, uzavřené mezi Základní školou, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace, IČO: 70885168 a společností Af Office, s.r.o., IČO: 26768771 Otevřít dokument
552/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce mobiliáře, pomůcek a IT vybavení mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
553/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce mobiliáře, pomůcek a IT vybavení mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
554/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce mobiliáře a IT vybavení mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Základní škola Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 Otevřít dokument
555/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.j. 0229/2021/OI/1050 na akci Stavební úpravy objektu ZŠ Šimanovská - výdejna jídel Otevřít dokument
556/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0231/2021/OI/1050 na stavební práce Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
557/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0231/2021/OI/1050 na stavební práce Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
558/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 k SoD č.j. 0379/2020/OI/1101 na akci Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073 Otevřít dokument
559/RMČ/2021 k udělení výjimky ZŠ Generála Janouška - tunelová myčka Otevřít dokument
560/RMČ/2021 k akci Oprava požárních hydrantů ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
561/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na akci Realizace veřejného osvětlení Bikepark Jahodnice Otevřít dokument
562/RMČ/2021 k návrhu na zrušení dílčí části 1 veřejné zakázky Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení a zahájení veřejné zakázky Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky - opakované řízení - mobiliář zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
563/RMČ/2021 k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Provozovatel farmářských trhů u stanice Metra B Rajská zahrada, Černý Most a Hloubětín Otevřít dokument
564/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník II zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
565/RMČ/2021 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění tvorby a zpracování Komunikační strategie Úřadu městské části Praha 14 - opakované řízení II, v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III., vedeného pod reg. č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754 Otevřít dokument
566/RMČ/2021 k odstoupení účastníka zadávacího řízení a k výběru dodavatele nadlimitní veřejné zakázky na služby Úklid motoristických, nemotoristických komunikací a vývoz odpadkových košů na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
567/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav, dohody o vypořádání - nemovitost Pilská Otevřít dokument
568/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1355/43 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
569/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o výpůjčce a souhlas HMP s konáním akce VOLNOFEST 2021 Otevřít dokument
570/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložením kabelu NN do pozemku parc. č. 782/23 a parc. č. 782/42, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
571/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - přeložky do pozemků parc. č. 2805 a parc. č. 2807/1, oba k. ú. Kyje, k akci 0211 Lipnická-Ocelkova Otevřít dokument
572/RMČ/2021 k uzavření dodatků na směnu nájmu části pozemku parc. č. 1695/7 k. ú. Kyje, díl č. 105 za pozemek parc. č. 125 k. ú. Kyje mezi současnými nájemci Otevřít dokument
573/RMČ/2021 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 221/104, parc. č. 221/106, parc. č. 221/107, parc. č. 381, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
574/RMČ/2021 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 221/136, parc. č. 221/137, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
575/RMČ/2021 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 221/230, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
576/RMČ/2021 k uzavření smlouvy kupní na části pozemku parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
577/RMČ/2021 k uzavření smlouvy kupní na části pozemku parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60, parc. č. 1072/166, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
578/RMČ/2021 k návrhu na uzavření Smlouvy o financování projektu Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice v rámci OP PPR Otevřít dokument