Samospráva ÚMČ Praha 14

70*

Číslo Jednání Soubor
629/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova , Praha 9 Otevřít dokument
630/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
631/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s revokací usnesení č. 373/RMČ/2021 ze dne 14. 6. 2021 k obnově nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 845, Gen. Janouška ul., Praha 9 na dobu neurčitou Otevřít dokument
632/RMČ/2021 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 114,6 m2 v objektu č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
633/RMČ/2021 k uzavření směnné smlouvy, ul. Broumarská x Lednická, k. ú. Kyje Otevřít dokument
634/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky ZŠ Vybíralova - výstavba 4 kmenových tříd zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
635/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
636/RMČ/2021 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka a instalace elektronických úředních desek pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
637/RMČ/2021 k návrhu na poskytnutí daru rodinám hasičů zahynulých při výbuchu plynu v Koryčanech Otevřít dokument
638/RMČ/2021 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení k veřejné zakázce Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník II Otevřít dokument