Samospráva ÚMČ Praha 14

71

Číslo Jednání Soubor
672/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
673/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 751, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
674/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
675/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
676/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 752, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
677/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
678/RMČ/2021 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
679/RMČ/2021 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
680/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.j. 0827/2017/SMP14/1070 Otevřít dokument
681/RMČ/2021 k návrhu na schválení jednorázové slevy na nájemném z důvodu pandemie Covid19 Otevřít dokument
682/RMČ/2021 k návrhu na schválení jednorázové slevy na nájemném ze zdravotních důvodů Otevřít dokument
683/RMČ/2021 ke změně organizační struktury Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
684/RMČ/2021 ke schválení nového vydání instrukce Enviromentálně šetrný provoz Otevřít dokument
685/RMČ/2021 k návrhu na revokaci usnesení RMČ Praha 14 č. 637/RMČ/2021 - poskytnutí daru rodinám hasičů zahynulých při výbuchu plynu v Koryčanech Otevřít dokument
686/RMČ/2021 k návrhu na jmenování člena Komise MA21 a zapojování veřejnosti Otevřít dokument
687/RMČ/2021 k auditům udržitelného rozvoje Otevřít dokument
688/RMČ/2021 k návrhu na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
689/RMČ/2021 k podání projektů v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro MČ na rok 2022 Otevřít dokument
690/RMČ/2021 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast adiktologických služeb na rok 2022 Otevřít dokument
691/RMČ/2021 k návrhu na poskytnutí odměny k životnímu jubileu ředitelky ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
692/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu Podpora žáků s OMJ reg. č. CZ.07.468/0.0/0.0/18_066/0001527 Otevřít dokument
693/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021241 ZŠ Vybíralova Šablony III Otevřít dokument
694/RMČ/2021 k návrhu na zajištění přeložky komunikačního zařízení společnosti SITEL, spol. s r.o. v rámci investiční akce Zklidnění ulice Rožmberská - úpravy křižovatek Broumarská - Rožmberská a Broumarská - Českobrodská Otevřít dokument
695/RMČ/2021 k návrhu na zajištění realizace výměny bezpečnostního kování v objektech garáží Otevřít dokument
696/RMČ/2021 k návrhu na zajištění realizace správy, provozu, údržby a opravy tepelných zařízení zadavatele pro rozvod tepla a teplé užitkové vody a jejich vnějších rozvodů ve správě SMP 14, a.s. Otevřít dokument
697/RMČ/2021 k návrhu na zajištění realizace výmalby společných prostor bytových domů ve správě společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
698/RMČ/2021 k návrhu na zajištění realizace opravy vstupu Polikliniky Parník Černý Most, Generála Janouška 902, Praha 14 Otevřít dokument
699/RMČ/2021 k návrhu na zajištění realizace opravy a výměny segmentů orientačního systému Polikliniky Parník Černý Most, Generála Janouška 902, Praha 14 Otevřít dokument
700/RMČ/2021 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce 7 bytových jader (ulice Kardašovská, Slévačská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
701/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky - opakované řízení - mobiliář zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
702/RMČ/2021 k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na službu administrace architektonicko - výtvarné soutěže umělecké dílo ve veřejném prostoru sídliště Vybíralova Otevřít dokument
703/RMČ/2021 k návrhu na zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Provozovatel farmářských trhů u stanice Metra B Rajská zahrada, Černý Most a Hloubětín Otevřít dokument
704/RMČ/2021 k návrhu na zajištění uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů na dodávku elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace a Správu majetku Praha 14. a. s. Otevřít dokument