Samospráva ÚMČ Praha 14

75

Číslo Jednání Soubor
730/RMČ/2013 k žádosti o přidělení bytu v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
731/RMČ/2013 k žádosti o přidělení bytu v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
732/RMČ/2013 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
733/RMČ/2013 k návrhu na podání určovací žaloby u nájemců, kteří nepřistoupili na úpravu nájemného v bytech, na jejichž výstavbu byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu Otevřít dokument
734/RMČ/2013 k návrhu na nové znění nájemních smluv na užívání bytů a prostor sloužících k podnikání Otevřít dokument
735/RMČ/2013 k návrhu na revizi Informační koncepce Úřadu městské části Praha 14 a integritu s interními směrnicemi a dokumenty Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
736/RMČ/2013 ke změně organizační struktury příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
737/RMČ/2013 k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a pí Ilonou Polívkovou Otevřít dokument
738/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pro pozemky parc. č. 2544/1 a 2544/8 v k. ú. Kyje z funkční plochy ZMK / OV-B výhled na OV-B návrh Otevřít dokument
739/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k podnětům na změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy pro pozemky parc. č. 2548, 2550 a 2551 v k. ú. Kyje z funkční plochy PZO / OV-B pro výhled na OB a OB-A pro návrh Otevřít dokument
740/RMČ/2013 k návrhu na 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
741/RMČ/2013 k návrhu na 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
742/RMČ/2013 k návrhu na úpravu odpisového plánu dlouhodobého majetku městské části Praha 14 Otevřít dokument
743/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - 100 ks dětských reflexních vestiček Otevřít dokument
744/RMČ/2013 ke smlouvě o výpůjčce serveru Základní škole Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
745/RMČ/2013 k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
746/RMČ/2013 k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
747/RMČ/2013 k rezignaci PaedDr. Evy Cífkové na funkci ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
748/RMČ/2013 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
749/RMČ/2013 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
750/RMČ/2013 k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2014 v oblasti příspěvek na zajištění služby Otevřít dokument
751/RMČ/2013 k souhlasu k čerpání finančních prostředků z dotace na poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb v KC Motýlek a Nízkoprahový klub Pacific na roky 2013 a 2014 Otevřít dokument
752/RMČ/2013 k podání žádosti o dotaci - Projekt MČ na podporu integrace cizinců ze třetích zemí na lokální úrovni v roce 2014 Otevřít dokument
753/RMČ/2013 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí Praha 1 - 22 v roce 2014 Otevřít dokument
754/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení podlimitní veřejné zakázce na služby Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
755/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Dodávka zařízení pro rozšíření kapacity kuchyně MŠ Vybíralova č. p. 968, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
756/RMČ/2013 k uzavření smluv pro realizaci farmářských trhů na rok 2014 Otevřít dokument
757/RMČ/2013 k žádosti manželů Filipiových o koupi pozemků parc.č. 68/1, 68/2 a 69, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
758/RMČ/2013 k adresnému záměru na pronájem kanceláří a následnému uzavření nájemní smlouvy Otevřít dokument