Samospráva ÚMČ Praha 14

75

Číslo Jednání Soubor
60/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Multikulturní den na Praze 14 Otevřít dokument
61/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Sportovní den na základních školách Otevřít dokument
62/RMČ/2018 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Poskytování služeb v oblasti ochrany osobních údajů Otevřít dokument
63/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky na služby Ostraha objektů městské části Praha 14 zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
64/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy kotelny a částečná výměna oken ZŠ Šimanovská - opakované řízení Otevřít dokument
65/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky Revitalizace dětského hřiště Vlčkova - Černý Most zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
66/RMČ/2018 k úpravě názvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zateplení domu v ul. Vlčkova č. p. 1067 a revitalizace dětského hřiště Vlčkova - Černý Most zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
67/RMČ/2018 k doplnění předmětu a členů hodnotící komise veřejné zakázky Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje - Krčínovo náměstí a ulice Stupská zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
68/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 493, ul. Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
69/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
70/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
71/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
72/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
73/RMČ/2018 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
74/RMČ/2018 k návrhu na změnu v organizační struktuře Odboru investičního Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
75/RMČ/2018 ke schválení revize směrnice Cíle kvality 2016 - 2020 Otevřít dokument
76/RMČ/2018 k připomínkám novely Statutu hl. m. Prahy Otevřít dokument
77/RMČ/2018 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2017 Otevřít dokument
78/RMČ/2018 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
79/RMČ/2018 k vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemcích parc. č. 908/1 a 905/2 kat. území Hostavice Otevřít dokument
80/RMČ/2018 k vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemcích parc. č. 793/112, 793/161, 793/200,793/202 a část parc. č. 793/1, 793/27, 793/28 kat. území Kyje Otevřít dokument
81/RMČ/2018 k zajištění realizace opatření definovaných vstupní analýzou dopadů GDPR na Úřad městské části Praha 14 a vybrané organizace zřízené městskou částí Praha 14 ze dne 21. 12. 2017, vedoucích k souladu činností Úřadu městské části Praha 14 a organizací zřízených městskou částí Praha 14 s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) Otevřít dokument
82/RMČ/2018 k návrhu na jmenování předsedy a členů pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce sociálního bydlení v městské části Praha 14 Otevřít dokument
83/RMČ/2018 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
84/RMČ/2018 k předložení žádostí o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2018 Otevřít dokument
85/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0810/2017/OI/1050 na akci Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení MŠ Chvaletická Otevřít dokument
86/RMČ/2018 k uzavření dodatku smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 0369/2017/OSM/1030 Otevřít dokument
87/RMČ/2018 k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 372/1, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
88/RMČ/2018 k uzavření nájemní smlouvy a dohody o narovnání s uživateli pozemku parc. č. 1072/177, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
89/RMČ/2018 ke zrušení veřejné zakázky Biotop - výstavba přírodního koupaliště zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument