Samospráva ÚMČ Praha 14

77

Číslo Jednání Soubor
25/RMČ/2022 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 Otevřít dokument
26/RMČ/2022 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem Polyfunkční budova Černý Most Otevřít dokument
27/RMČ/2022 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
28/RMČ/2022 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
29/RMČ/2022 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
30/RMČ/2022 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
31/RMČ/2022 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
32/RMČ/2022 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
33/RMČ/2022 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 26 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
34/RMČ/2022 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
35/RMČ/2022 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 8 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
36/RMČ/2022 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro občany městské části Praha 14 Otevřít dokument
37/RMČ/2022 k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti pomoci lidem bez domova Otevřít dokument
38/RMČ/2022 k výroční zprávě za rok 2021 o činnosti Úřadu městské části Praha 14 jako povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Otevřít dokument
39/RMČ/2022 k protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, u městské části Praha 14 Otevřít dokument
40/RMČ/2022 k informaci o provedené kontrole nad plněním povinností v souladu s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 Otevřít dokument
41/RMČ/2022 ke jmenování zástupce tajemnice Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
42/RMČ/2022 ke schválení nového vydání interního předpisu QS 55-01 V16R00 Organizační řád Otevřít dokument
43/RMČ/2022 ke jmenování vedoucí Odboru správních agend a přestupků Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
44/RMČ/2022 k návrhu na odvolání člena komise RMČ Praha 14 Otevřít dokument
45/RMČ/2022 k návrhu na obsazení školských rad jednotlivých základních škol za zřizovatele MČ Praha 14 Otevřít dokument
46/RMČ/2022 k návrhu na odvolání členky Komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb Otevřít dokument
47/RMČ/2022 k navýšení měsíčního limitu čerpání běžných výdajů a použití rezervy kapitálových výdajů (nad rámec uvedených kapitálových výdajů) v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022 dle Pravidel pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 14 na rok 2022 Otevřít dokument
48/RMČ/2022 k p oužití rezervy kapitálových výdajů (nad rámec uvedených kapitálových výdajů) v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 dle Pravidel pro hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022 v období rozpočtového provizoria Otevřít dokument
49/RMČ/2022 k předložení žádostí o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahv na rok 2022 Otevřít dokument
50/RMČ/2022 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení k veřejné zakázce Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
51/RMČ/2022 k návrhu na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu ZŠ Vybíralova - Šablony III Otevřít dokument
52/RMČ/2022 k návrhu na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu Podpora žáků s OMJ II Otevřít dokument
53/RMČ/2022 k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění provozu kamerového systému se Základní školou Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 Otevřít dokument
54/RMČ/2022 k návrhu na spuštění aplikace CityVizor - cityvizor.praha.eu/praha14 Otevřít dokument
55/RMČ/2022 k návrhu na podání žádosti o odnětí mostu mezi ulicemi Za Rokytkou a Hodějovská, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
56/RMČ/2022 k účasti v soutěži o získání Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě za rok 2021 Otevřít dokument