Samospráva ÚMČ Praha 14

78*

Číslo Jednání Soubor
155/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
156/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky Revitalizace dětského hřiště Vlčkova - Černý Most zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
157/RMČ/2018 k žádosti o změnu v čerpání rozpočtu poskytnuté dotace pro roky 2017 a 2018 na projekt Sociální a právní poradenství Organizace pro pomoc uprchlíkům a k žádosti o změnu v čerpání rozpočtu poskytnuté dotace pro rok 2017 na projekt Rodinné centrum Jahůdka Jahoda, o. p. s. Otevřít dokument
158/RMČ/2018 k poskytnutí dotací v rámci dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 Otevřít dokument