Samospráva ÚMČ Praha 14

81

Číslo Jednání Soubor
265/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
266/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
267/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
268/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
269/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
270/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
271/RMČ/2018 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
272/RMČ/2018 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
273/RMČ/2018 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 777, ul. Bobkova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
274/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 - pronájem bytu osobám starším 60 let (seniorské bydlení) v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
275/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
276/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
277/RMČ/2018 k návrhu na schválení připojení druhého nájemce ke smlouvě č. j. 34/SMP/10 ze dne 1. 11. 2010 Otevřít dokument
278/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách v objektu č. p. 799, ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
279/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 25 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
280/RMČ/2018 k vyhlášení soutěže o návrh Revitalizace Centrálního parku Černý Most Otevřít dokument
281/RMČ/2018 k návrhu na vyřazení zastaralého a nefunkčního hardware a software (licencí) z majetku MČ Praha 14 Otevřít dokument
282/RMČ/2018 k návrhu na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební období 2018 - 2022 a počtu volebních obvodů na území městské části Praha 14 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2018 Otevřít dokument
283/RMČ/2018 k návrhu realizace projektů podaných v rámci participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás Otevřít dokument
284/RMČ/2018 k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
285/RMČ/2018 k dílčí účetní závěrce včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2017 Otevřít dokument
286/RMČ/2018 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - výtvarné a kancelářské potřeby Otevřít dokument
287/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o partnerství při realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2018 Otevřít dokument
288/RMČ/2018 ke zrušení veřejné zakázky Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
289/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská - opakované řízení zadávané formou podlimitního otevřeného řízení Otevřít dokument
290/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Zastávka BUS v ulici Nedokončená Otevřít dokument
291/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
292/RMČ/2018 k zajištění realizace označení únikových cest v bytových domech ve správě MČ Praha 14 Otevřít dokument
293/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce 3 bytových jader (Bratří Venclíků, Ronešova, Kardašovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
294/RMČ/2018 k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0646/2017/OSM/1070 na pacht části pozemků parc. č. 1760, parc. č. 2832 a 2830/1, k. ú. Kyje výpovědí Otevřít dokument
295/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu 1kV do pozemku parc. č. 2727/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
296/RMČ/2018 k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 201/287, k. ú. Černý Most s vybudovaným dětským hřištěm a zelení Otevřít dokument
297/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1296/1, parc. č. 1297/3, parc. č. 2707, parc. č. 2742, parc. č. 2743, parc. č. 2744/1, parc. č. 2745, parc. č. 2746/1, parc. č. 2747, parc. č. 2748, parc. č. 2749, katastrální území Kyje Otevřít dokument
298/RMČ/2018 k převzetí komunikací na pozemku 1389/1, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
299/RMČ/2018 k zajištění realizace venkovního fitparku na pozemku parc. č. 757, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
300/RMČ/2018 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku k zajištění akce MČ Praha 14 Otevřít dokument
301/RMČ/2018 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo Zkrocení Divočiny mezi MČ Praha 14 a filantrop.cz Otevřít dokument