Samospráva ÚMČ Praha 14

86

Číslo Jednání Soubor
459/RMČ/2018 k návrhu Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2019 - 2020 Otevřít dokument
460/RMČ/2018 k závěrečné zprávě ve věci implementace GDPR Otevřít dokument
461/RMČ/2018 k návrhu na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
462/RMČ/2018 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
463/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
464/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 5 k SoD č. j. 0836/2017/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 Otevřít dokument
465/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0143/2018/OI/1050 na akci Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067 Otevřít dokument
466/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0148/2018/OI/1050 na akci Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí - Krčínovo náměstí a ulice Stupská Otevřít dokument
467/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0816/2017/OI/1050 na akci Výměna a prodloužení jídelního výtahu MŠ Zelenečská Otevřít dokument
468/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0206/2018/OI/1050 na akci Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 - Polytechnické zahrady II Otevřít dokument
469/RMČ/2018 k návrhu na zajištění realizace dodávky a montáže ZTI v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument