Samospráva ÚMČ Praha 14

92

Číslo Jednání Soubor
511/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
512/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
513/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 741, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
514/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
515/RMČ/2014 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
516/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se změnou doby nájmu pro nájemce části nemovité věci o výměře 1 m 2 pro umístění nápojového automatu v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
517/RMČ/2014 k návrhu na postoupení pohledávek Otevřít dokument
518/RMČ/2014 k návrhu na revokaci usnesení č. 364/RMČ/2014 ze dne 16. 6. 2014 a na schválení nového znění stanov společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. Otevřít dokument
519/RMČ/2014 k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
520/RMČ/2014 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2014 Otevřít dokument
521/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917/1, Praha 9 Otevřít dokument
522/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy, Praha 9 - Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 Otevřít dokument
523/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, Praha 9 Otevřít dokument
524/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, Praha 9 Otevřít dokument
525/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, příspěvková organizace Otevřít dokument
526/RMČ/2014 k návrhu na úpravu kapacity školy a školní družiny Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 od školního roku 2015/2016 Otevřít dokument
527/RMČ/2014 k návrhu na stanovení osobního příplatku Mgr. Aleně Gabaľové, ředitelce Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
528/RMČ/2014 k návrhu na přidělení grantů v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" a "Program J5 - podpora MČ v sociální oblasti v roce 2014" Otevřít dokument
529/RMČ/2014 k zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2014 Otevřít dokument
530/RMČ/2014 k schválení úplného znění společenské smlouvy společnosti SP Černý Most, s.r.o. v souladu s nově platnými předpisy Otevřít dokument
531/RMČ/2014 k návrhu na úpravu pracovního úvazku v oddělení dopravy odboru dopravy a ochrany prostředí Otevřít dokument
532/RMČ/2014 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
533/RMČ/2014 k návrhu na přijetí darovacích smluv pro zajištění akce PEStival Prahy 14 aneb "Kdo si hraje, nekouše" 2014 Otevřít dokument
534/RMČ/2014 k převzetí části pozemku parc. č. 2830/1, k. ú. Kyje, pod částí komunikace Borská do majetku hl. m. Prahy, do svěřené správy MČ Praha 14 Otevřít dokument
535/RMČ/2014 ke zrušení a zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce "Energetická úspora budovy MŠ Paculova" Otevřít dokument
536/RMČ/2014 k úpravě zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby "Projekční práce na projektu Komunitní centrum Hloubětínská 55" Otevřít dokument
537/RMČ/2014 ke stanovení výše ceny zemního plynu na rok 2015 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument