Samospráva ÚMČ Praha 14

93*

Číslo Jednání Soubor
390/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby pro příjemce podpory v OPŽP - ZŠ Gen. Janouška - energetické úspory MČ Praha 14 - poradenská a konzultační činnost při realizaci projektu Otevřít dokument