Samospráva ÚMČ Praha 14

95

Číslo Jednání Soubor
603/RMČ/2014 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, Kučerova ul., Praha 9 Otevřít dokument
604/RMČ/2014 k souhlasu k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
605/RMČ/2014 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
606/RMČ/2014 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014 Otevřít dokument
607/RMČ/2014 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
608/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se změnou účastníka nájemní smlouvy č.j.: 08/SMP/07 na straně nájemce v prostoru sloužící podnikání v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
609/RMČ/2014 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
610/RMČ/2014 ke změně účelu čerpání části přiděleného grantu TJ Kyje Praha 14 pro rok 2014 Otevřít dokument
611/RMČ/2014 k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
612/RMČ/2014 k návrhu na uzavření upravené přílohy č. 2 Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách ze dne 30. 12. 2009 Otevřít dokument
613/RMČ/2014 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 151/RMČ/2014 ze dne 10. 3. 2014 Otevřít dokument
614/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917, příspěvková organizace Otevřít dokument
615/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Barcelony, Marseille a Cluj Napoca Otevřít dokument
616/RMČ/2014 k zajištění projektových prací k realizaci rekonstrukce elektrorozvodů ve školských budovách Otevřít dokument
617/RMČ/2014 k zajištění provedení prací souvisejících s osazením rozvodů otopné soustavy regulací pomocí volně programovatelné procesní stanice v budově ZŠ Bří Venclíků Otevřít dokument
618/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 0434/2014/OSMI_OddMD/1070 Otevřít dokument
619/RMČ/2014 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Stavební úpravy objektu MŠ Paculova - sociální zázemí Otevřít dokument
620/RMČ/2014 k vyhodnocení otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na stavební práce Snížení energetické náročnosti budov Pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická - Praha 14 Otevřít dokument
621/RMČ/2014 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Vybudování dvou dětských hřišť pro věkovou kategorii 3-6 let a 6-12 let v ulici Vizírská na pozemcích parc. č. 2480/1 a 2661, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
622/RMČ/2014 k vyhodnocení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení na území m. č. Praha 14 Otevřít dokument
623/RMČ/2014 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2727/1, k. ú. Kyje se společností Údržba zeleně - S.P.S., s.r.o. Otevřít dokument
624/RMČ/2014 k uzavření darovací smlouvy - přenosné PC Otevřít dokument
625/RMČ/2014 k plánu zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015 Otevřít dokument
626/RMČ/2014 k návrhu na schválení zahraniční služební cesty, Bc. Martinu Duškovi, Microsoft TechEd Europe 2014, 26. 10. 2014 - 31. 10. 2014 Otevřít dokument