Samospráva ÚMČ Praha 14

Smlouvy

InsiderMedia, s.r.o.

Smlouva o nájmu reklamní plochy č. 25/SMP/14 pronájem plochy pro umístění reklamních nosičů v objektu polikliniky č.p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 (č.a. 338/14) č. sml. 0416/2014/SMP14/1070

Zveřejněno: 30.11.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Tim 2,2 o.s.

Smlouva o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č. 22/SMP/14 kancelářské prostory a klubovna v 1. N.P. objektu Vybíralova 969 (č.a. 399/14) č. sml.0523/2014/SMP14/1070

Zveřejněno: 30.11.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

BC Natrix, s.r.o.

Smlouva o nájmu reklamní plochy č. 20/SMP/14 navazuje na Smlouvu o pronájmu ploch č.j.: 05/SMP/13 z 27.2.2013 pronájem části nemovité věci - plochy pro umístění reklamního nosiče v objektu polikliniky Gen. Janouška 902 (č.a. 397/14) č. sml. 0521/2014/SMP14/1070

Zveřejněno: 30.11.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

BENU Česká republika a.s.

Smlouva o nájmu reklamní plochy č. 19/SMP/14 navazuje na Smlouvu o pronájmu ploch č.j.: 07/SMP/11 z 29.4.2011 pronájem části nemovité věci - plochy pro umístění reklamních nosičů v objektu polikliniky Gen. Janouška 902 (č.a. 396/14) č. sml. 0520/2014/SMP14/1070

Zveřejněno: 30.11.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

H-Media s.r.o.

Smlouva o nájmu reklamní plochy č. 18/SMP/14 navazuje na Smlouvu o pronájmu ploch č.j.: 56/SMP/07 z 20,6,2007 pronájem části nemovité věci - plochy pro umístění reklamních nosičů v objektu polikliniky Gen. Janouška 902 (č.a. 395/14) č. sml. 0519/2014/SMP14/1070

Zveřejněno: 30.11.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Pionýr, z. s. – 93. pionýrská skupina

Smlouva o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č.16/SMP/14 navazuje na NS č.j.: 3/SMP/04 ze dne 3,5,2004 vč. dodatků č. 1 a 2 klubovna turistického oddílu v 1. N.P. objektu č.p. Kpt. Stránského 994 (č.a. 393/14) č. sml. 0517/2014/SMP14/1070

Zveřejněno: 30.11.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek