ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s Povodňovým plánem MČ Praha 14

Kancelář starosty

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s Povodňovým plánem MČ Praha 14

4. Základní informace k životní situaci

Vlastníci pozemků a staveb v záplavových územích mají v duchu §85, odst.1, písm. a), zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) povinnost zpracovat na tento objekt povodňový plán. V souladu s uvedeným zákonem zpracovatelé předkládají povodňový plán pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu k potvrzení souladu s Povodňovým plánem MČ Praha 14.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník pozemku či stavby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

———

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

———

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad MČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Praha 14, Kancelář starosty – Úsek krizového řízení v úředních hodinách nebo po dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz a doklady prokazující vlastnická práva k dané nemovitosti a pozemku, příp. plnou moc

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

———

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

———

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

———

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

———

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

———

18. Jaké jsou související předpisy

———

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 14, Úsek krizového řízení

26. Kontaktní osoba

Úsek krizového řízení, tel.: 225 295 212, 207

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 4. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———