ÚMČ P14

Odbory úřadu

VÝBĚR ODBORU
Vyberte odbor
hledejte dle jména.

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Organizační členění:

  • oddělení registrace podnikatelů
  • oddělení kontroly
  • pracovník pověřený plněním funkce sekretariátu

Popis činností

  • Živnostenský odbor v přenesené působnosti realizuje výkon státní správy, na území městské části Praha 14 a území městské části Praha – Dolní Počernice, vyplývající ze zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační řád

Životní situace v působnosti Živnostenského odboru

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k živnostenským úřadům
Formuláře používané ÚMČ Praha 14:

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládá na tiskopise vydaném MPO ČR, který je k dispozici na CRM, popř. na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR –  Jednotný registrační formulář nebo prostřednictvím „Elektronické podání“ – RŽP (rzp.cz).

  • Formuláře jsou aktuální k 1. 2. 2022, revize provedena 1. 2. 2022.
Agenda
Fyzická osoba
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Právnická osoba
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Společné formuláře
Žádost
Ohlášení změn v evidenci zemědělského podnikatele

*) Není nutno tisknout oboustranně.

Vedoucí odboru
Veinlichová Lenka Bc. DiS 225 295 219 Lenka.Veinlichova@praha14.cz
Pracovníci odboru

Oddělení

Oddělení kontroly - Bratří Venclíků 1072
Šourková Renáta 225 295 264 Renata.Sourkova@praha14.cz vedoucí oddělení
Kořízková Pyrchalová Iveta Bc. 281 005 266 Iveta.Korizkova.Pyrchalova@praha14.cz

referentka odd. kontroly

Oddělení registrace podnikatelů - Bratří Venclíků 1072
Císová Jana 225 295 300 Jana.Cisova@praha14.cz vedoucí oddělení
Bernardová Iveta 225 295 263 Iveta.Bernardova@praha14.cz

referentka odd. registrace podnikatelů

Rejmanová Hana 225 295 320 Hana.Rejmanova@praha14.cz

referentka odd. registrace podnikatelů

Tomanová Zdenka 225 295 303 Zdenka.Tomanova@praha14.cz

referentka odd. registrace podnikatelů

Pracovník pověřený plněním funkce sekretariátu - Bratří Venclíků 1072
Trösterová Monika 225 295 302 Monika.Trosterova@praha14.cz

referentka