ÚMČ P14

Odbory úřadu

VÝBĚR ODBORU
Vyberte odbor
hledejte dle jména.

Živnostenský odbor

ul. Bratří Venclíků 1073 , 1. patro

Organizační členění:

  • oddělení registrace podnikatelů
  • úsek metodicko-právní
  • oddělení kontroly

Popis činností

  • Živnostenský odbor v přenesené působnosti realizuje výkon státní správy, na území městské části Praha 14 a území městské části Praha – Dolní Počernice, vyplývající ze zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Životní situace v působnosti Živnostenského odboru

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k živnostenským úřadům
Formuláře používané ÚMČ Praha 14:

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládá na tiskopise vydaném MPO ČR, který je k dispozici na CRM, popř. na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – Jednotný registrační formulář

  • Formuláře jsou aktuální k 1. 1. 2018, revize provedena 5. 4. 2018.
  • Neotevře-li se formulář ve formátu  .rtf napoprvé, klikněte na Aktualizovat (Refresh, Obnovit)

 

Agenda Poznámka
Fyzická osoba
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele doc, 78 KB, 2 stránky *)
Právnická osoba
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele doc, 99 KB, 3 stránky *)
Společné formuláře
Žádost doc, 29 KB, 1 stránka
Ohlášení změn v evidenci zemědělského podnikatele doc, 44 KB, 1 stránka

*) Není nutno tisknout oboustranně.

Vedoucí odboru
Šebková Naděžda Bc. 225 295 217 Nadezda.Sebkova@praha14.cz
Pracovníci odboru

Oddělení

Oddělení kontroly - Bratří Venclíků 1073
Šourková Renáta 225 295 264 Renata.Sourkova@praha14.cz vedoucí oddělení
Boháčová Eva Ing. 225 295 263 Eva.Bohacova@praha14.cz

referentka

Kořízková Pyrchalová Iveta Bc. 281 005 266 Iveta.Korizkova.Pyrchalova@praha14.cz

referentka

Zwiener Michael Bc. 225 295 305 michael.zwiener@praha14.cz

referent odd. kontroly

Oddělení registrace podnikatelů - Bratří Venclíků 1073
Císová Jana 225 295 300 Jana.Cisova@praha14.cz vedoucí oddělení
Mošničková Radka Ing. 225 295 249 Radka.Mosnickova@praha14.cz

referentka odd. registrace podnikatelů

Podlipská Iveta Bc. 225 295 210 iveta.podlipska@praha14.cz

referentka odd. registrace podnikatelů

Rejmanová Hana 225 295 320 Hana.Rejmanova@praha14.cz

referentka odd. registrace podnikatelů

Tomanová Zdenka 225 295 303 Zdenka.Tomanova@praha14.cz

referentka odd. registrace podnikatelů

Úsek metodicko-právní - Bratří Venclíků 1073
Veinlichová Lenka Bc. DiS 225 295 219 Lenka.Veinlichova@praha14.cz vedoucí oddělení
Trösterová Monika 225 295 302 Monika.Trosterova@praha14.cz

úsek metodicko právní