ÚMČ P14

Odbory

Živnostenský odbor

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Organizační členění:

  • oddělení registrace podnikatelů
  • oddělení kontroly
  • pracovník pověřený plněním funkce sekretariátu

Popis činností

  • Živnostenský odbor v přenesené působnosti realizuje výkon státní správy, na území městské části Praha 14 a území městské části Praha – Dolní Počernice, vyplývající ze zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační řád

Životní situace v působnosti Živnostenského odboru

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k živnostenským úřadům
Formuláře používané ÚMČ Praha 14:

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládá na tiskopise vydaném MPO ČR, který je k dispozici na CRM, popř. na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR –  Jednotný registrační formulář

  • Formuláře jsou aktuální k 1. 2. 2022, revize provedena 1. 2. 2022.
Agenda
Fyzická osoba
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Právnická osoba
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Společné formuláře
Žádost
Ohlášení změn v evidenci zemědělského podnikatele

*) Není nutno tisknout oboustranně.