ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Czech Point

3. Pojmenování (název) životní situace

Czech Point

4. Základní informace k životní situaci

Ze systému Czech Point může občan požadovat:

Výpisy:

 • Rejstřík trestů
 • Formulář katastru nemovitostí
 • Formulář obchodního rejstříku
 • Formulář živnostenského rejstříku
 • Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče
 • Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Formulář z insolvenčního rejstříku
 • Formulář z rejstříku trestů právnických osob

Agenda ISDS (informační systém datových schránek)

 • Formulář žádosti o zřízení datové schránky
 • Formulář žádosti o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • Formulář oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby
 • Formulář povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • Formulář zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • Formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • Formulář žádosti, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • Formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

Konverze dokumentů

 • Formulář autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • Formulář autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu
 • Ověření provedení autorizované konverze

Základní registry

 • výpis z údajů registru obyvatel
 • výpis z údajů registru osob
 • veřejný výpis z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru osob
 • žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Výpisy z placené aplikace dálkového přístupu do katastru nemovitostí

 • Evidence práv pro osobu

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba nebo zákonný zástupce fyzické osoby, která je občanem ČR nebo cizincem, který má povolen trvalý pobyt na území ČR.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

———

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, oddělení informační kanceláře

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, oddělení informační kanceláře

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel musí předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad. V případě, že je žadatel občan jiného státu předkládá jiný doklad cizince.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zhotovení výpisů je zpoplatněno částkou 100,- Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu je účtován poplatek ve výši 50,- Kč. U konverze dokumentů je účtován poplatek ve výši 30,- Kč za jednu stranu dokumentu. V případě opakovaného využití formuláře oznámení o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových je účtován poplatek ve výši 200,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

———

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Neuvedeno.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.praha14.cz, Identifikátor datové schránky MČ Praha 14: pmabtfa

Adresa elektronické podatelny úřadu:
posta@p14.mepnet.cz (pouze pro zásilky opatřené elektronickým podpisem!)
podatelna@p14.mepnet.cz (ostatní zásilky)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

———

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

23.6.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.