ÚMČ P14

Czech Point

Odbor hospodářské správy

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Czech Point

4. Základní informace k životní situaci

Ze systému Czech Point může občan požadovat:

Výpisy:

 • Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z evidence záznamů o očkování pacienta
 • Výpis elektronických receptů pacienta
 • Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku
 • Formulář katastru nemovitostí
 • Výpis snímku z katastrální mapy
 • Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
 • Rejstřík trestů
 • Formulář výpisu z rejstříku trestů právnických osob
 • Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Formulář živnostenského rejstříku

Agenda ISDS (informační systém datových schránek)

 • Zřízení datové schránky
 • Vydání nových přístupových údajů
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Zrušení přístupu pověřené osoby
 • Znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Povolení příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
 • Zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
 • Oznámení o změně statutárního orgánu
 • Formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

Konverze dokumentů

 • Formulář autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • Formulář autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Základní registry

 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • Záznam o využívání údajů v registru osob
 • Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel
 • Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob
 • Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě

Ostatní podání

 • Zprostředkovaná identifikace

Výpisy z placené aplikace dálkového přístupu do katastru nemovitostí

 • Evidence práv pro osobu

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba nebo zákonný zástupce fyzické osoby, která je občanem ČR nebo cizincem, který má povolen trvalý pobyt na území ČR.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

———

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

———

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, oddělení informační kanceláře a podatelny

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, oddělení informační kanceláře a podatelny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel musí předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad. V případě, že je žadatel občan jiného státu předkládá jiný doklad cizince.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

———

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zhotovení výpisů je zpoplatněno částkou 100,- Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu je účtován poplatek ve výši 50,- Kč. U konverze dokumentů je účtován poplatek ve výši 30,- Kč za jednu stranu dokumentu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

———

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Neuvedeno.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

———

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

———

18. Jaké jsou související předpisy

———

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 14, Odbor hospodářské správy, oddělení informační kanceláře a podatelny.

26. Kontaktní osoba

Zuzana Trösterova, tel.: 225 295 390, e-mail: Zuzana.Trosterova@praha14.cz
Michaela Hlušičková, tel.: 225 295 561, e-mail: Michaela.Hlusickova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

23.6.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———