ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Dluh na nájemném v bytě ve vlastnictví Městské části Praha 14

3. Pojmenování (název) životní situace
Dluh na nájemném v bytě ve vlastnictví Městské části Praha 14

4. Základní informace k životní situaci
Pomoc občanům při řešení dluhu na nájemném v bytech ve vlastnictví Městské části Praha 14

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Nájemce bytu –dlužník

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Dluh na nájemném v bytě ve vlastnictví Městské části Praha 14

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Návštěva Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14

8. Na které instituci životní situaci řešit
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociální pomoci a prevence Úřadu městské části Praha 14

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Přípis ze Správy majetku a.s. o dlužných částkách

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
——–

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
———–

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Správa majetku, a.s.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Spolupráce se Správou majetku a.s., sepsání splátkového kalendáře

16. Elektronická služba, kterou lze využít
———

28. Popis byl naposledy aktualizován
15. 1. 2021

29. Datum konce platnosti popisu